Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2015, Вип. 12)Ukrainian Russian English

Наливайко Ю. В.

О. Я. Мацюк як дослідник історії паперу та філіграней

Рубрика: Біографічні та генеалогічні розвідки

Анотація: У статті описано внесок у дослідження історії паперу та філіграней співробітника Центрального державного історичного архіву України у м. Львові О. Я. Мацюка.

Ключові слова: О. Я. Мацюк, архів, філігранологія, документознавство.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Наливайко Ю. В. О. Я. Мацюк як дослідник історії паперу та філіграней / Ю. В. Наливайко // Українська біографістика. - 2015. - Вип. 12. - С. 163-174. - Режим доступу: http://ub.nbuv.gov.ua/doc/ubi_2015_12_10


Бібліографія:

 • Бездрабко В. Семінар з архівознавства та допоміжних історичних дисциплін ЦДІА України у Львові: науковий феномен [Текст] / Валентина Бездрабко // Записки Львів. нац. наук. б-ки України ім. В. Стефаника. – 2008. – № 1. – С. 546–579.
 • Бутич І. Наукова робота архівних установ України (1959–1965 рр.) [Текст] / І. Бутич // Архіви України. – 1966. – № 2. – С. 3–19.
 • Гавриленко В. О. Мацюк О. Я. Папір та філіграні на українських землях (ХVІ – початок XX ст.) [Текст] / В. О. Гавриленко // Архіви України. – 1974. – № 3. – С. 83–84.
 • Вавричин М. Г. [Без назви] [Текст] / М. Г. Вавричин // Архіви Украї ни. – 1977. – № 1. – С. 90–91.
 • Врадій Н. Ф. Науково-методичний кабінет із спеціальних історичних дисциплін у ЦДІА УРСР у м. Львові [Текст] / Н. Ф. Врадій // Архіви України. – 1986. – № 6. – C. 36–40.
 • Дашкевич Я. Орест Мацюк [Текст] / Ярослав Дашкевич // Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури. – Львів : Львів. відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАНУ ; ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 672.
 • Захарчишина П. Семінари з питань джерелознавства і спеціальних історичних дисциплін [Текст] / П. Захарчишина // Архіви України. – 1965. – № 4. – С. 93–96.
 • Ісаєвич Я. О. Я. Мацюк — дослідник історичних джерел [Текст] / Ярослав Ісаєвич // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 1999. – Т. 4. – С. 157–159.
 • Мацюк О. Виявлення та описання водяних знаків у рукописних джерелах ХVІІІ – початку ХІХ ст. [Текст] / О. Мацюк // Архіви України. – 1974. – № 6. – С. 49–53.
 • Мацюк О. Водяні знаки деяких українських папірень XVI – початку XX ст. [Текст] / О. Мацюк // Наук.-інформ. бюлетень Архів. управління УРСР. – 1964. – № 1. – С. 13–26.
 • Мацюк О. До історії книгодрукування на Прикарпатті в першій чверті ХVІІ ст. [Текст] / О. Мацюк // Архіви України. – 1974. – № 3. – С. 70–74.
 • Мацюк О. Я. Е. И. Каменцева, Н. В. Устюгов. Русская сфрагистика и геральдика [Текст] / О. Я. Мацюк // Архивы Украини. – 1974. – № 5. – С. 85–86.
 • Мацюк О. Я. Е. Л. Немировский. Начало книгопечатания на Украине. Иван Федоров [Текст] / О.Я. Мацюк // Архивы Украини. – 1974. – № 4. – С. 78–80.
 • Мацюк О. Історія українського паперу [Текст] / О. Мацюк / НАН України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ; ЦДІАЛ України та ін. – К., 1994. – 186 с.
 • Мацюк О. Нове видання з філігранології [Текст] / О. Мацюк // Архіви України. – 1972. – № 3. – С. 85–86.
 • Мацюк О. Папір та філіграні на українських землях (XVI – початок XX ст.) [Текст] / О. Мацюк. – К. : Наук. думка, 1974. – 295 с.
 • Мацюк О. Публікації Міжнародного товариства по виданню праць з історії паперу і філіграней [Текст] / О. Мацюк // Архіви України. – 1966. – № 6. – С. 81–84.
 • Мацюк О. Цінне дослідження [Текст] / О. Мацюк // Наук.-інформ. бюлетень. – 1963. – № 6. – С. 69–70.
 • Мацюк О. Філіграні архівних документів України XVIII–XX ст. [Текст] / О. Мацюк / АН України ; Археограф. комісія. ; Ін-т укр. археографії та ін. – К. : Наук. думка, 1992. – 347 с.
 • Мацюк О. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова [Текст] / О. Мацюк // Архіви України. – 1968. – № 2. – С. 3–14.
 • [Мацюк О.] Ще про початки книгодрукування на Україні [Продовження статті : Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова [Текст] / [О. Мацюк] // Архіви України. – К., 1968. – №. 3 – С. 26–27.
 • Нескінченна подорож: Книга пам’яті Ореста Мацюка [Текст] / уклад. : Г. Сварник, І. Сварник, Б. Якимович ; редкол. : Б. Якимович, Д. Пельц (співголови), Г. Сварник та ін. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 372 с., іл., портр.
 • Сварник І. Пам’яті Ореста Ярославовича Мацюка (1932–1999) [Текст] / Іван Сварник // Укр. археограф. щорічник. – Вип. 3/4. – К., 1999. – С. 742–745.
 • Центральний державний історичний архів України, м. Львів, ф. 1, оп. 1.