Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2015, Вип. 12)Ukrainian Russian English

Шеремета Л. О.

Академік Надія Олександрівна Пучківська — відомий лікар-офтальмолог

Рубрика: Біографічні та генеалогічні розвідки

Анотація: Досліджено життєвий шлях, наукову діяльність та внесок до медичної науки відомої лікарки-офтальмолога, академіка Надії Олександрівни Пучківської. Джерельною базою дослідження став її особовий фонд, який зберігається в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Він має значну наукову цінність, містить велику кількість наукових праць, спогадів, біографічних матеріалів, фотодокументів, що дає можливість доповнити інформацію про вчену, ввівши в обіг нові документи, та розкрити потенціал її особового фонду.

Ключові слова: Надія Олександрівна Пучківська, особові архівні фонди вчених НАН України, офтальмологія, Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Шеремета Л. О. Академік Надія Олександрівна Пучківська — відомий лікар-офтальмолог / Л. О. Шеремета // Українська біографістика. - 2015. - Вип. 12. - С. 237-250. - Режим доступу: http://ub.nbuv.gov.ua/doc/ubi_2015_12_14


Бібліографія:

 • Академія наук України. Довідник. 1994. – К. : Манускрипт, 1993 / Відповідальний за випуск В. П. Цемко. – 362 с. – С. 36.
 • Ганіткевич, Я. Історія української медицини в датах та іменах [Текст] / Я. Ганіткевич. – Львів, 2004. – 368 с.
 • Закусило, О. М. Особовий архівний фонд академіка Надії Олександрівни Пучківської (наукове повідомлення) [Текст] / О. М. Закусило // Мат. Міжнар. наук. конф., присвяченої 100-річчю з дня народж. акад. Н. О. Пучківської "Сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування очних хвороб", 29–30 травня 2008 р., Одеса. – 394 с. – С. 11–12.
 • Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 336, оп. 1.
 • Михалюк, Ю. Офтальмология сегодня и завтра [Текст] / Ю. Михалюк // Вечерняя Одесса. – 1974. – 11 декабря.
 • Мокряк, Г. Их свет — Надежда. Роман-хроника в двух книгах [Текст] / Г. Мокряк. – Кн. 2. – Одесса : "АстроПринт", 1999. – 328 с.
 • Мокряк, Г. Их свет — Надежда. Роман-хроника в двух книгах [Текст] / Г. Мокряк. – Кн. 1. – Одесса: "АстроПринт", 1999. – 344 с.
 • Надежда Александровна Пучковская [некролог] // Одесский вестник. – 2001. – 16 мая.
 • Надія Олександрівна Пучківська [Текст] // УРЕ. – Київ, 1963. – Том. 12. – С. 35.
 • Неверов, И. Возвращенное солнце. Очерк [Текст] / И. Неверов. – Одесса : Маяк, 1985. – 48 с.
 • Остапенко Т. Надія Пучковська — професор-офтальмолог [Текст] / Т. Остапенко, Р. Павленко // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. – К. : Либідь, 2004. – 328 с. – С. 113–114.
 • Отколенко, Р. Інтерв’ю з акад. АМН СРСР та НАН України Н. О. Пучківською [Текст] / Р. Отколенко // Независимость. – 1999. – 10 лют. – С. 4.
 • Палій В. М. Національна академія наук України 1918–2013. Персональний склад. 6-е вид., доп. і випр. [Текст] / В. М. Палій, Ю. О. Храмов. – К. : Фенікс, 2013. – С. 117–118.
 • Памяти академика Надежды Александровны Пучковской [Текст] // Офтальмологический журнал. – 2001. – № 2. – С. 88.
 • Пучківська, Н. Епоха і моє життя (Спогади) [Текст] / Н. Пучківська ; за ред. проф. З. Ф. Веселовської та Г. О. Пучківської. – К. : Здоров’я, 2004. – 176 с.
 • Пучковская, Н. А. Биоблиографический указатель [Текст] / Н. А. Пучковская. – Одеса, 1986. – 92 с.
 • Пучковська Надія Олександрівна [Електронний ресурс] // Державний архів Одеської області. – Режим доступу : http://derjarhiv.odessa.gov.ua/Main.aspx?sect=Page&IDPage=29791&id=130. – Назва з екрану.
 • Турбин, А. Наследники Филатова [Текст] / А. Турбин. – М. : Из-во "Советская Россия". – 336 с.