Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2015, Вип. 12)Ukrainian Russian English

Березівська Л. Д.

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач педагогічного біографічного знання

Рубрика: Історія і культура крізь призму біографіки

Анотація: Розкрито роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в інтеграції та поширенні педагогічного біографічного знання. Аргументовано, що системна й комплексна діяльність науковців ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського є вагомим внеском у розвиток педагогічної науки, педагогічного наукознавства.

Ключові слова: Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського; педагогічна біографістика.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Березівська Л. Д. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач педагогічного біографічного знання / Л. Д. Березівська // Українська біографістика. - 2015. - Вип. 12. - С. 283-295. - Режим доступу: http://ub.nbuv.gov.ua/doc/ubi_2015_12_16


Бібліографія:

  • Доркену А. М. Інформаційний ресурс "Видатні педагоги України і світу" Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в контексті розвитку суспільства знань" [Текст] / А. М. Доркену // Укр. біографістика : зб. наук. пр. – К., 2012. – Вип. 9. – С. 364–378.
  • Лисиця Н. В. Бібліографічна продукція ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу [Текст] / Лисиця Н. В., Стельмах Н. А. // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Вип. 4. : Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу. – С. 120–128.
  • Попик В. І. Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія [Текст] / Попик Володимир Іванович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського. – К., 2013. – 520 c.
  • Рогова П. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського та її роль в інноваційному розвитку вітчизняної науки і освіти [Текст] / Рогова Павла // Бібл. форум України. – 2011. – № 1. – С. 55–60.
  • Рогова П. І. Формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан і шляхи розвитку [Текст] / Рогова П. І. // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. – К. : Пед. думка, 2010. – Вип. 2. : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 10–27.
  • Сухомлинська О. В. Персоналія в історико-педагогічному дискурсі [Текст] / О. В. Сухомлинська // Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем. – К. : А.П.Н., 2003. – C. 36–46.
  • Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. [Текст] / [Н. Б. Антонець, Л. Д. Березівська Л. С. Бондар та ін.] ; за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1. – 624 с. ; Кн. 2. – 552 с.