Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2015, Вип. 12)Ukrainian Russian English

Мокроусова О. Г.

Роль епістолярію архітекторів у дослідженні об‘єктів культурної спадщини Києва

Рубрика: Історія і культура крізь призму біографіки

Анотація: Cтаття присвячена маловивченій проблемі епістолярної спадщини українських архітекторів. Виявлені та проаналізовані архівні документи дозволяють говорити про виключну й досі недооцінену значущість епістолярних джерел для історії архітектури. Вони містять такі факти і деталі, що відсутні в інших джерелах, а також допомагають по-новому інтерпретувати вже відому інформацію.

Ключові слова: епістолярій, культурна спадщина, архітектура, архітектор, листування, Київ.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Мокроусова О. Г. Роль епістолярію архітекторів у дослідженні об‘єктів культурної спадщини Києва / О. Г. Мокроусова // Українська біографістика. - 2015. - Вип. 12. - С. 326-344. - Режим доступу: http://ub.nbuv.gov.ua/doc/ubi_2015_12_19


Бібліографія:

 • ДАК, ф. 18, оп. 1.
 • ДАК, ф. 163, оп. 39, спр. 494.
 • ДАК, ф.163, оп. 41, спр. 6194.
 • ДАК, ф.163, оп. 54.
 • ДАК, ф. 298, оп.1.
 • ДАК, ф. 301, оп. 1, спр. 8.
 • ДАК, ф. 311, оп. 1, спр. 1.
 • Державний архів Київської області, ф. 1, оп. 245, спр. 355.
 • Долгова А. Дім Бажанова у Петербурзі — перша самостійна споруда Павла Альошина. [Текст] / Анастасія Долгова // Пам’ятки України. – 2013. – № 11. – C. 14−23.
 • К сооружению памятника Императору Александру 11 в Киеве [Текст] // Киевлянин. –1911. – № 63. – 4 марта.
 • Кадомская М. Замок вздохов… [Текст] / Мария Кадомская, Алена Мокроусова. – К. : Кий. – 2013. – 428 с.
 • Кальницкий М. Триумф и трагедия академика Беретти [Текст] / Михаил Кальницкий // Зодчество и зодчие. – К. : Варто, 2012. – С. 279−294.
 • Мокроусова Е. Московские отголоски в судьбе и творчестве Павла Алешина [Текст] / Е. Г. Мокроусова // Русская усадьба. – 2013. – Вып. 19 (35). – С. 466–495.
 • Мокроусова О. Академік Володимир Ніколаєв та київські архітектурні конкурси [Текст] / Мокроусова О. Г. // Праці Центру памяткознавства. – 2012. – Вип. 22. – С. 107–135.
 • Мокроусова О. Будівельна епопея Кіндрата Ховалкіна (з історії садиби по вулиці Костьольній, 10/5) [Текст] / Олена Мокроусова, Тетяна Скібіцька // Киевский альбом. Исторический альманах. – 2007. – Вип. 5. – С. 75–81.
 • Мокроусова О. Будівництво Педагогічного музею Києва у листуванні мецената Семена Могильовцева та архітектора Павла Альошина [Текст] / Мокроусова А. Г. // Праці Центру пам’яткознавства. – 2015. – Вип. 27. – С. 142−156.
 • Мокроусова О. Внесок польських архітекторів Києва ХІХ – початку ХХ століть у формування історичного образу міста [Текст] / Мокроусова О. Г. // П’яті Зарембівські читання: зб. наук. праць. – 2013. − С. 83−109.
 • Мокроусова О. Джерельна база з історії київських архітектурних конкурсів ХІХ – початку ХХ століття. Документи Державного архіву м. Києва [Текст] / Мокроусова О. Г. // Праці Центру памяткознавства. – 2014. – Вип. 25. – С. 63–69.
 • Мокроусова О. Нездійснена мрія: до історії пам′ятника Т. Г. Шевченку в Києві [Текст] / Олена Мокроусова // Пам′ятки України. – 2012. – № 7. – С. 48–77.
 • Мокроусова О. Павло Альошин — учасник архітектурних конкурсів. [Текст] / Олена Мокроусова // Київська Старовина. – 2010. – № 6. – С. 136–160.
 • Мокроусова О. Палац Терещенків в селі Денеші: історія будівництва у листуванні замовників та архітектора. [Текст] / О. Г. Мокроусова, М. А. Кадомська // Сіверщина в історії України : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 4. – С. 316–326.
 • Мокроусова О. Простота шляхетного стилю [Текст] / Олена Мокроусова, Тетяна Скібіцька // Пам’ятки України. – 2013. – № 11. – С. 24–34.
 • ЦДАМЛМ України, ф. 8, оп. 1.
 • ЦДАМЛМ України, ф. 9, оп. 1.
 • ЦДАМЛМ України, ф. 648, оп. 1.
 • ЦДІАК України, ф. 127, оп. 876, спр. 1013.
 • ЦДІАК України, ф. 830, оп. 1, спр. 293.