Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2015, Вип. 12)Ukrainian Russian English

Муріна С. В.

Енциклопедичні видання як джерело формування Українського національного біографічного архіву (на прикладі Радянської енциклопедії історії України та Енциклопедії історії України)

Рубрика: Ресурси біографічної інформації

Анотація: Висвітлено характеристики та критерії відбору персоналій до Радянської енциклопедії історії України (РЕІУ, 1969–1972) та Енциклопедії історії України (ЕІУ, 2003 — по наш час). На прикладі двох видань, створених в різні історичні часи, розглянуто еволюцію і трансформацію змістовної частини біографічних статей енциклопедичних видань в Україні. Доведено необхідність переходу до формату електронного мультимедійного енциклопедичного видання і подальше наповнення Українського національного біографічного архіву.

Ключові слова: біографічні дані, персоналія, критерій відбору, УНБА, ЕІУ, РЕІУ.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Муріна С. В. Енциклопедичні видання як джерело формування Українського національного біографічного архіву (на прикладі Радянської енциклопедії історії України та Енциклопедії історії України) / С. В. Муріна // Українська біографістика. - 2015. - Вип. 12. - С. 392-405. - Режим доступу: http://ub.nbuv.gov.ua/doc/ubi_2015_12_23


Бібліографія:

  • Вернік Ю. В. Оцінка значущості персоналій при включенні до біографічних словників у контексті новітніх інформаційних технологій [Текст] / Ю. В. Вернік // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 6 . – С. 289–300.
  • Енциклопедія історії України [Текст] / НАН України, Ін-т історії України ; В. А. Смолій ; редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2003–2012. – Т. 1.
  • Лобко Н. В. Сучасні біографічні та генеалогічні дослідження: шляхи зближення та трансформації [Текст] / Н. В. Лобко // Укр. біографістика: зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 6. – С. 262–273.
  • Ляшко С. М. Українські біографічні довідкові виданні ХІХ–ХХ століття: історичні та теоретико-методичні засади [Текст] / С. М. Ляшко. – Запоріжжя : Дике поле, 2010. – 286 с.
  • Попик В. І. Досвід першого десятиліття діяльності Інституту біографічних досліджень НБУВ на тлі розвитку сучасної біографістики [Текст] / В. І. Попик // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 8 . – С. 7–26.
  • Попик В. І. Світоглядні засади розвитку української біографістики та формування національних ресурсів біографічної інформації ХХІ ст. [Текст] / В. І. Попик // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К., 2008. – Вип. 4 . – С. 8–40.
  • Радянська енциклопедія історії України. – К., 1969–1972. – Т. 1.
  • Смолій В. А. Сучасна історична енциклопедистика: здобутки і перспективи розвитку [Текст] / В. А. Смолій, Г. В. Боряк // Вісник НАН України. – 2015. – № 3. – С. 44–58.
  • Чишко В. С. Основні принципи створення Українського біографічного словника [Текст] / В. С. Чишко // Укр. біографістика: зб. наук. праць. – К., 1999. – Вип. 2 . – С. 6–18.
  • Чишко В. С. Сучасні проблеми підготовки українського біографічного словника [Текст] / В. С. Чишко // Укр. біографістика: зб. наук. праць. – К., 1999. – Вип. 1 . – С. 11.