Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2015, Вип. 12)Ukrainian Russian English

Стамбол І. І.

Неопубліковані джерела до біографії Івана Липи

Рубрика: Ресурси біографічної інформації

Анотація: В статті досліджено розміщення і вміст неопублікованих джерел пов’язаних із постаттю одного із провідників українського національного руху кінця ХІХ – початку ХХ ст. І. Липи. Проаналізовано факти, які містяться в цих джерелах. Визначено роль неопублікованих джерел для дослідження основних етапів життя та діяльності І. Липи.

Ключові слова: Іван Липа, архіви, документи, листування.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Стамбол І. І. Неопубліковані джерела до біографії Івана Липи / І. І. Стамбол // Українська біографістика. - 2015. - Вип. 12. - С. 406-421. - Режим доступу: http://ub.nbuv.gov.ua/doc/ubi_2015_12_24