Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2015, Вип. 12)Ukrainian Russian English

Стамбол І. І.

Неопубліковані джерела до біографії Івана Липи

Рубрика: Ресурси біографічної інформації

Анотація: В статті досліджено розміщення і вміст неопублікованих джерел пов’язаних із постаттю одного із провідників українського національного руху кінця ХІХ – початку ХХ ст. І. Липи. Проаналізовано факти, які містяться в цих джерелах. Визначено роль неопублікованих джерел для дослідження основних етапів життя та діяльності І. Липи.

Ключові слова: Іван Липа, архіви, документи, листування.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Стамбол І. І. Неопубліковані джерела до біографії Івана Липи / І. І. Стамбол // Українська біографістика. - 2015. - Вип. 12. - С. 406-421. - Режим доступу: http://ub.nbuv.gov.ua/doc/ubi_2015_12_24


Бібліографія:

  • Біла А. "Коли б я здихав з голоду, ніхто б не позичив мені шматка хліба…". Листи О. Кандиби до Ів. Липи [Текст] / А. Біла // Кур’єр Кривбасу. – 2002. – № 151. – С. 132–146.
  • Васильєв К. К. Из биографии Юрия (Георгия) Ивановича Липы (1900–1944) [Текст] / К. К. Васильєв // Сумська старовина. – 2001. – № 8–9. – С. 104–106.
  • Bинниківський історико-краєзнавчий музей, ф. "Видатні люди", оп. 1, спр. 1752–1753, 2271–2272.
  • Відділ рідкісних видань і рукописів Одеської національної наукової бібліотеки, ф. 28, оп. 1, спр. 5.
  • ВР ІЛ НАН України, ф. 3, оп. 1., спр. 236, 1620.
  • ВР ІЛ НАН України, ф. 5, спр. 938.
  • ВР ІЛ НАН України, ф. 14, спр. 332.
  • ВР ІЛ НАН України, ф. 59, спр. 1552–1554.
  • ВР ІЛ, НАН України ф. 62, спр. 160–162.
  • ВР ІЛ НАН України, ф. 77, спр. 92.