Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2015, Вип. 12)Ukrainian Russian English

Гейда О. С.

Біобібліографічний словник видатних діячів Чернігівщини Дмитра Панасовича Бочкова: історія створення та перспективи сучасного використання

Рубрика: До історії біографічних досліджень в Україні

Анотація: Стаття присвячена дослідженню історії створення та методиці укладення Дмитром Панасовичем Бочковим (1887–1982 рр.) "Біобібліографічного словника видатних діячів Чернігівщини" та можливостям подальшого використання зібраних матеріалів.

Ключові слова: Бочков Дмитро Панасович (1887–1982 рр.), біобібліографічний словник, видатні діячі Чернігівщини.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Гейда О. С. Біобібліографічний словник видатних діячів Чернігівщини Дмитра Панасовича Бочкова: історія створення та перспективи сучасного використання / О. С. Гейда // Українська біографістика. - 2015. - Вип. 12. - С. 422-438. - Режим доступу: http://ub.nbuv.gov.ua/doc/ubi_2015_12_25


Бібліографія:

 • Білокінь С. І. Українські музейники 1920-х рр. [Текст] / С. І. Білокінь // Укр. музей. Зб. 1. Репринтне видання 1927 р. – К. : Фенікс, 2007. – Додаток.
 • Білокінь С. І. Словник музейників України 1917–1943 [Електронний документ] / С. І. Білокінь // Персональний сайт Сергія Білоконя. – Режим доступу : http://www.s-bilokin.name/Personalia/MuseumWorkers.html. – Назва з екрану.
 • Бочков Д. Памяти Александра Ивановича Покорского-Жоравко (1813–1913) [Текст] / Д. Бочков // Труды Черниговской губернской ученой архивной комиссии. – Чернигов : типография Г. М. Веселой, 1915. – Вип. ХІ. – С. 25–49 ; окремий відбиток. – Чернигов, 1915. – 29 с.
 • Гейда О. С. "Біобібліографічний словник видатних діячів Чернігівщини" Дмитра Бочкова про Іллю Шрага та його оточення [Текст] / О. С. Гейда // Шрагівські читання. – Вип. 2. – Чернігів, 2012. – С. 147–152
 • Гейда О. С. Дмитро Панасович Бочков — історик та бібліограф [Текст] / О. С. Гейда // Семінаріум. Церква-ментальність-культура; питання історії та історіографії / упор. О. Ф. Тарасенко, О. С. Гейда. – Чернігів, 2010. – С. 105–117.
 • Osobovi fondy i arkhivni kolektsii, yaki zberihaiutsia v Derzhavnomu arkhivi Chernihivskoi oblasti ta yoho viddilakh u mm. Nizhyni ta Prylukakh. Dovidnyk [Personal funds and archived collections that is kept in the Record office of the Chernihiv area and his departments in a mm Nizhyn and Pryluky. Reference book]. (1999). Chernihiv. [in Ukrainian].
 • Особові фонди і архівні колекції, які зберігаються в Державному архіві Чернігівської області та його відділах у мм. Ніжині та Прилуках. Довідник. – Чернігів, 1999. – 115 c.
 • ДАЧО. – Справа фонду ф. Р. 8860.
 • ДАЧО. – ф. Р 8860. – оп. 1. – спр. 151.
 • ДАЧО. – ф. Р 8860. – оп. 1. – спр. 1.
 • ДАЧО. – ф. Р 8860. – оп. 1. – спр. 2, 12.
 • ДАЧО. – ф. Р 8860. – оп. 1. – спр. 13–42.
 • ДАЧО. – ф. Р 8860. – оп. 1. – спр. 4.
 • Клименко Т. Архіви Черкащини в ХХ ст.: нарис регіональної історії [Текст] / Т. Клименко. – Черкаси : Вертикаль, 2005. – 280 с.
 • Козиченко М. Створимо наукову бібліографію Історії України [Текст] / М. Козиченко, І. Кравченко // Комуніст (газета Київ. к-ту КПбУ). – 1941. – 16 січня (№ 13 (6493). – С. 3.
 • Максименко Ф. Матеріали до краєзнавчої бібліографії України, 1847–1929 [Текст] / Ф. Максименко. – К. : Держтрест "Київ-Друк", 1930. – 19, 264 с.
 • Письма Бочкова Д. к А.С. Лиману. – ДАЧО. – ф. Р 8860. – оп. 1. –спр. 77.
 • Письма В. Крицкого. – ДАЧО. – ф. Р 8860. – оп. 1. – спр. 135.
 • Письма Д. Бочкова к В. Пригоровскому. – ДАЧО. – ф. Р. 8860. – оп. 1. – спр. 90.
 • Письма Д. Бочкова к И. П. Львову. – ДАЧО. – ф. Р. 1495. – оп. 1. – спр. 61.
 • Письма Д. Бочкова к Ю. С. Виноградскому. – ДАЧО. – ф. Р. 8860. – оп. 1. – спр. 67.
 • Письма И. Львова. – ДАЧО. – ф. Р. 8860. – оп. 1. – спр. 138.
 • Письма из архивов. – ДАЧО. – ф. Р. 8860. – оп. 1. – спр. 171.
 • Письма к В. М. Кибальчичу. – ДАЧО. – ф. Р. 8860. – оп. 1. – спр. 72.
 • Письма к Е. Ю. Спасской. – ДАЧО. – ф. Р. 8860. – оп. 1. – спр. 93.
 • Про видання бібліографії літератури про Радянську Україну // Вісті. – 1937. – № 83. – С. 1.
 • Русская интеллигенция: автобиографии и биобиблиографические документы в собрании С. А. Венгерова [Текст] : аннотированный указатель : в 2 тт. – Т. 1. / под. ред. В. А. Мыслякова.– СПб. : Наука, 2001. – 640 c.
 • Селівачова Н. С. Перші кроки Державної історичної бібліотеки України [Текст] / Н. Селівачова //Літопис Історичної бібліотеки 1939–2014. – К., 2014 – С. 121–124.
 • Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток [Текст] / Г. А. Скрипник. – К. : Наук. думка, 1989. – 304 с.