Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2015, Вип. 12)Ukrainian Russian English

Петрикова В. Т.

Аксіологічний компонент біографічного читання в історії формування наукових комунікацій України

Рубрика: Теоретичні і методичні проблеми біографічних досліджень

Анотація: Розглянуто сучасні ознаки інформаційного суспільства, історію його формування за умов модернізації суспільства в його ціннісних орієнтирах. Предметно проаналізовано науковий простір України на межі ХІХ–ХХ століть і формування в ньому системного знання гуманітарного циклу за галузевими авторськими концепціями. Приділено увагу методологічним особливостям побудови концептуального знання у цей період.

Ключові слова: методологія аксіологізму, інформаційне суспільство, інформаційна революція, гуманітарне знання, історія національної науки, біографічна складова.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Петрикова В. Т. Аксіологічний компонент біографічного читання в історії формування наукових комунікацій України / В. Т. Петрикова // Українська біографістика. - 2015. - Вип. 12. - С. 82-95. - Режим доступу: http://ub.nbuv.gov.ua/doc/ubi_2015_12_6