Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2015, Вип. 12)Ukrainian Russian English

Ківшар Т. І.

Наукове товариство імені Т. Г. Шевченка в Канаді: біографічна діяльність

Рубрика: Біографічні та генеалогічні розвідки

Анотація: Висвітлено біографічну діяльності Наукового товариства ім. Шевченка в Канаді, виявлено основні її напрями та форми, доведено, що Товариство стало одним з об’єднуючих центрів біографістики зарубіжного українства, де провадилось збирання, зберігання та аналіз без ідеологічних нашарувань біографічної інформації про визначних українських учених, письменників, громадських і політичних діячів як минувшини, так і новітньої історії. Відзначено, що вивчення біографічної спадщини здійснювалось в контексті сучасного українознавства, розуміння особистості як свідка історичних подій, а також експлікації сучасних наукових підходів, що досліджують людину в її взаємодії з оточуючим світом. Окреслено внесок Товариства у персонологічне вивчення наукового українського зарубіжжя, у інтеграцію імен видатних українців до канадського культурного середовища.

Ключові слова: наукове товариство, біографічна діяльність, біографістика українського зарубіжжя, персонология, біографічна інформація.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Ківшар Т. І. Наукове товариство імені Т. Г. Шевченка в Канаді: біографічна діяльність / Т. І. Ківшар // Українська біографістика. - 2015. - Вип. 12. - С. 118-147. - Режим доступу: http://ub.nbuv.gov.ua/doc/ubi_2015_12_8


Бібліографія:

 • Близнюк Микола. У вирі часу (до 140 річчя Наукового товариства імені Шевченка) [Електронний документ] / Микола Близнюк // Гуцули і Гуцульщина. – 2014 – № 10. – Режим доступу : http://gig.if.ua/1032.
 • Бюлетень наукового товариства ім. Шевченка в Канаді [Електронний документ]. – 2011. – Ч. 10 (14) // Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді. – Режим доступу : http://ntsh.devcreoforge.com/wpcontent/uploads/2010/05/Biuleten-Dec-2011.pdf.
 • Бюлетень наукового товариства ім. Шевченка в Канаді [Електронний документ]. – 2012. – Ч. 11 (15) // Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді. – Режим доступу : http://ntsh.devcreoforge.com/wpcontent/uploads/2010/05/Biuleten-hruden-20121.pdf.
 • Бюлетень наукового товариства ім. Шевченка в Канаді [Електронний документ]. – 2013. – Ч. 12 (16) // Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді. – Режим доступу : http://ntsh.devcreoforge.com/wpcontent/uploads/2010/05/Biuleten-Dec-2013.pdf.
 • Бюлетень наукового товариства ім. Шевченка в Канаді [Електронний документ]. – 2014. – Ч. 13 (17) // Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді. – Режим доступу : http://www.ntsh.ca/wp-content/uploads/2015/02/Biuleten_ntsh_canada_2014.pdf.
 • Даревич Д. До історії НТШ в Канаді [Текст] / Д. Даревич // Західньоканадський збірник / Наук. т-во ім. Шевченка в Канаді. – Ч. 7. – Едмонтон–Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2014. – С. 154–177.
 • Колесник І. Мережева модель науки (новий проект української історіографії?) [Текст] / Ірина Колесник // Ейдос. – 2009. – Вип. 4. – 54–88.
 • Колесник І. І. Інтелектуальне співтовариство як засіб легітимації культурної історії України. XIX століття [Текст] / І. І. Колесник // Укр. іст. журн. – 2008. – № 1. – С. 169–193.
 • Масляник О. Осередок Н.Т.Ш. на Західну Канаду: його історія та діяльність [Текст] / О. Масляник. – В кн. : Пропам’ятна книга. 1906–1965 / Укр. народний дім ; Укр. католицький союз ; ред кол. І. Ісаїв, О. Приймак, П. Саварин – [Едмонтон] : [Укр. вісті], [1965?]. – С. 410–422.
 • Петровская И. Биографика: введение в науку и обозрение источников биографических сведений о деятелях России 1801–1917 годов [Текст] / И. Петровская. – СПб : Издательский дом "Петрополис", 2010. – 490 с.
 • Сисин Ф. Отець Михайло Зубрицький: Нестор українського села [Текст] / Ф. Сисин. – В кн. : Зубрицький М. Зібрані твори і матеріали у трьох томах. – Т 1 : Наук. праці. – Львів : Літопис, 2013. – С. 15–45.
 • Утченко С. Цицерон и его время [Текст] / С. Утченко. – М. : Мысль, 1972. – 389 с.
 • Хом’як М. Хроніка осередку наукового товариства ім. Шевченка на Західню Канаду (від 3 грудня 1955 р. до 1 вересня 1973 р.) [Текст] / М. Хом‘як // Західньоканадський збірник : упор. Я. Славутич ; Канад. наук. т-во ім. Шевченка: осередок на Західню Канаду. – Ч. 1. – Едмонтон, 1973. – С. 175–194.
 • Хом’як М. Хроніка осередку наукового товариства ім. Шевченка на Західню Канаду (від вересня 1973 р. до 31 березня 1976 р.) Текст] / М. Хом‘як // Західньоканадський збірник : упор. Я. Славутич ; Канад. наук. т-во ім. Шевченка: осередок на Західню Канаду. – Ч. 2. – Едмонтон, 1975. – С. 321–349.