Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2015, Вип. 12)Ukrainian Russian English

Ківшар Т. І.

Наукове товариство імені Т. Г. Шевченка в Канаді: біографічна діяльність

Рубрика: Біографічні та генеалогічні розвідки

Анотація: Висвітлено біографічну діяльності Наукового товариства ім. Шевченка в Канаді, виявлено основні її напрями та форми, доведено, що Товариство стало одним з об’єднуючих центрів біографістики зарубіжного українства, де провадилось збирання, зберігання та аналіз без ідеологічних нашарувань біографічної інформації про визначних українських учених, письменників, громадських і політичних діячів як минувшини, так і новітньої історії. Відзначено, що вивчення біографічної спадщини здійснювалось в контексті сучасного українознавства, розуміння особистості як свідка історичних подій, а також експлікації сучасних наукових підходів, що досліджують людину в її взаємодії з оточуючим світом. Окреслено внесок Товариства у персонологічне вивчення наукового українського зарубіжжя, у інтеграцію імен видатних українців до канадського культурного середовища.

Ключові слова: наукове товариство, біографічна діяльність, біографістика українського зарубіжжя, персонология, біографічна інформація.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Ківшар Т. І. Наукове товариство імені Т. Г. Шевченка в Канаді: біографічна діяльність / Т. І. Ківшар // Українська біографістика. - 2015. - Вип. 12. - С. 118-147. - Режим доступу: http://ub.nbuv.gov.ua/doc/ubi_2015_12_8