Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2015, Вип. 12)Ukrainian Russian English

Міщук С. М., Міщук Г. А.

Волинь у біографії і творчості Павла Тутковського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Рубрика: Біографічні та генеалогічні розвідки

Анотація: У статті висвітлено волинський період життєвого та творчого шляху природознавця, основоположника української геологічної та географічної шкіл Павла Аполлоновича Тутковського (1858–1930). Увагу зосереджено на тому, що детальне вивчення Волині було основою для його наукових досліджень. Зокрема, висвітлена його активна участь в роботі Товариства дослідників Волині.

Ключові слова: Тутковський Павло Аполлонович, природознавець, геолог, географ, Волинь, Полісся, Товариство дослідників Волині.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Міщук С. М. Волинь у біографії і творчості Павла Тутковського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / С. М. Міщук, Г. А. Міщук // Українська біографістика. - 2015. - Вип. 12. - С. 148-162. - Режим доступу: http://ub.nbuv.gov.ua/doc/ubi_2015_12_9


Бібліографія:

 • Академік Павло Тутковський. 1858–1928 : Автобіогафія [Текст] / Павло Тутковський. – К. : Вид-во Акад. наук, 1929. – 20 с.
 • Андреєва Т. Діяльність П. А. Тутковського на Волині. На основі матеріалів з фонду Волинського краєзнавчого музею [Текст] / Т. Андреєва // Волинський музей. Історія і сучасність. – Луцьк, 1999 – С. 30–32.
 • Гамченко С. Письмо в редакцию [Текст] / С. Гамченко // Волынь. – 1896. – № 121, 4 июн. Дежавний архів Житомирської області, ф. 72, оп.1, спр. 426, арк. 20 зв. – 21.
 • Коробка Н. Письмо к волынской интеллигенции [Текст] / Н. Коробка // Волынь. – 1896. – № 113, 25 мая.
 • Костриця М. Ю. П. А. Тутковський — видатний український дослідник Полісся [Текст] / М. Ю. Костриця // Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра : зб. наук. праць. – Луцьк : Надстир’я, 1998. – С. 16–19.
 • Костриця М. Ю. Павло Тутковський — фундатор Волинської географічної краєзнавчої школи [Текст] / М.Ю. Костриця // Історія укр. географії. – 2008. – Вип.17. – С. 123–132.
 • Костриця М. Ю. Товариства дослідників Волині: історія, діяльність, постаті [Текст] / М. Ю. Костриця. – Житомир, 2001. – 360 с.; іл.
 • Лещенко А. К вопросу об Обществе исследователей Волыни [Текст] / А. Лещенко // Волынь. – 1896. – № 127, 11 июн.
 • Оноприенко В. И. Павел Аполлонович Тутковский: 1858–1930 [Текст] / В. И. Оноприенко. – М. : Наука, 1987. – 160 с., ил. – (Научно-биографическая література).
 • Палієнко М. Тутковський Павло Аполлонович [Текст] / М. Палієнко // "Киевская старина" у громадському та науковому житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) – К, 2005. – С. 340–341.
 • Петрикова В. Т. Краєзнавча бібліографія в науковій діяльності академіка П. А. Тутковського [Текст] / В. Т. Петрикова // Урал в мініатюрі. – Житомир, 1996. – С. 214–216.