Українська біографістика | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua
Українська біографістика

  АРХІВ (Всі випуски)Ukrainian Russian English

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. - ISSN 2520-2855. - ISSN 2520-2863


пошук публікацій: | Автори | Назви |

1996  1999  2005  2008  2009  2010  
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018