Українська біографістика | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (1999, Вип. 2)Ukrainian Russian English

1999
Вип. 2

Українська біографістика
: зб. наук. пр..- Київ. - 1999. - Вип. 2
Зміст:
 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Від Редакційної колегії. - C. 4-5.
 4. Чишко В. С. Основні принципи створення Українського біографічного словника. - C. 6-18.
 5. Попик В. І., Романова Н. П. Критерії добору імен діячів неукраїнського походження до Українського біографічного словника. - C. 18-34.
 6. Литвинова Т. Ф. Історико-біографічний напрям у дослідженні суспільної думки України (18-початок 19 ст.). - C. 34-39.
 7. Журба О. І. Персонологічні аспекти інституціоналізації української регіональної археографії (спроба порівняльного підходу). - C. 39-49.
 8. Онопрієнко В. І. Біографії вчених: специфіка, завдання, досвід. - C. 49-53.
 9. Абакумов О. В. Абакумов Є. Т.. - C. 54-55.
 10. Ходоровський М. Д. Агніт-Следзевський К. Г.. - C. 55-57.
 11. Гайдучок М. М. Андрієвський С. С.. - C. 57-59.
 12. Сергєєва І. А. АН-ський С. Я.. - C. 59-61.
 13. Ходоровський М. Д. Антоненко-Давидович Б. Д.. - C. 61-64.
 14. Гончаренко М. Е. Антонович Д. В.. - C. 64-67.
 15. Фоменко В. М. Антропов О. П.. - C. 67-70.
 16. Рева Л. Г. Балабан Гедеон. - C. 70-73.
 17. Абросимова С. В. Біднов В. О.. - C. 73-75.
 18. Горбик В. О., Піскова Є. М. Біляшівський М. Ф.. - C. 75-80.
 19. Попик В. І. Бобринський О. О.. - C. 80-82.
 20. Попандопуло З. Х., Ляшко С. М. Бодянський О. В.. - C. 82-83.
 21. Романюк М. М., Трегуб М. М. Горбаль К. Г.. - C. 83-86.
 22. Матяш І. Б. Грушевська К. М.. - C. 86-89.
 23. Брайчевська О. А., Брайчевський С. М. Дайч С. А.. - C. 89-90.
 24. Мельник Н. І. Зизаній Л. І.. - C. 90-95.
 25. Савицький С. С. Кайндль Р. Ф.. - C. 95-97.
 26. Лякіна Р. М. Левицький Я. А.. - C. 97-98.
 27. Куценко Л. В. Маланюк Є. Ф.. - C. 98-102.
 28. Бєлов О. Ф. Мальований О. М.. - C. 102-103.
 29. Каюк Д. Г. Миклашевський М. П.. - C. 103-106.
 30. Ляхоцький В. П. Огієнко І. І.. - C. 106-112.
 31. Верба І. В. Оглоблин О. П.. - C. 112-115.
 32. Брайчевська О. А., Бугаєва О. В. Олійник С. Д.. - C. 115-118.
 33. Щербань Т. О. Перетц В. М.. - C. 118-121.
 34. Бугаєва О. В. Рахманний Р. Д.. - C. 121-125.
 35. Онопрієнко В. І. Феофілактов К. М.. - C. 125-127.
 36. Гончаренко М. І. Червінка Ф. М.. - C. 127.
 37. Бачинський М. С. Олександр та Євген Бачинські. - C. 128-132.
 38. Гайдабура В. М. "Покажу вам добру стежку…" ( М. І. Тобілевич-Кресан у роки німецько-фашистської окупації). - C. 132-138.
 39. Галькевич Т. А., Донець О. М. Київська галерея "Неф". Портрет учасників. - C. 138-147.
 40. Долинна Л. Б. Шевченко Іван Феодосійович. - C. 147-149.
 41. Кривошея В. В. Чечелі. - C. 149-152.
 42. Любченко В. Б. Київські Шульгіни: національно розділена родина в історії України. - C. 153-162.
 43. Каліберда Ю. Ю., Ляшко С. М. Жуковський Т. О. – третій військовий міністр України . - C. 163-170.
 44. Михайльчук Л. А. До історії роду Олізарів. - C. 170-172.
 45. Перхавко В. Б. Григорій Пирхавко – діяч УНР. - C. 172-174.
 46. Репан О. А. Григорій Грабянка у бойових діях 1735-1738 років. - C. 174-183.
 47. Романцов В. М. Гетьман Іван Виговський в українській історіографії. До проблеми висвітлення. - C. 183-192.
 48. Томазов В. В. До історії української гілки старовинного роду Томар. - C. 193-200.
 49. Колобов О. О. Значення фондів особливого походження для історико-біографічних досліджень. - C. 201-212.
 50. Делюга В. Біля джерел української емблематики 17 ст.. - C. 212-221.
 51. Гончаренко М. І. Автобіографія як біографічне джерело. - C. 221-227.
 52. Автобіографічні нариси. Сучасні митці України (П. М. Кравченко, Л. Д. Нівіна, Г. С. Севрук). - C. 227-240.
 53. Чепелик В. В. Спогади про С. А. Таранушенка. - C. 240-261.
 54. Ляшко С. М. З історії гуртка В. Б. Антоновича по укладанню Українського біографічного словника. - C. 262-266.
 55. Добко Т. В. Російський біографічний словник. - C. 266-273.
 56. Куценко Л. В. Літературний словник Кіровоградщини. - C. 273-276.
 57. Струк Д. Про видання " Encyclopedia of Ucraine". - C. 276-278.
 58. Юхимець Г. М. Досвід біографічних та іконографічних досліджень Д. О. Ровинського. - C. 278-283.
 59. Яценко О. М. Біобліографія в Україні та вплив сучасних інформаційних технологій на її розвиток. - C. 284-303.
 60. Куриленко Т. В. Видання з української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 303-316.
 61. Гончаренко М. І. Рецензія. Передирій В. А. Українські періодичні видання для жінок в Галичині (1853-1938 рр.). - C. 316-317.
 62. Мельник Н. І. Рецензія. Булах С. М. Медицина в Україні. Видатні лікарі: Кінець ХVІІ – перша половина ХІХ століть: Біобібліографічний словник. - C. 317-319.
 63. Куриленко Т. В. Рецензія. Деятели крымскотатарской культуры (1921-1944 гг.) : Биобиблиографический словарь. - C. 319-320.
 64. Бугаєва О. В. Рецензія. Туркевич Василь. Хореографічне мистецтво України в персоналіях: Біобібліографічний довідник. - C. 320-321.
 65. Горбик В. О. Науково-практична конференція "Український біографічний словник: історія і проблематика створення" (Львів, 8-9 жовтня 1996 р.). - C. 321-325.
 66. Гончаренко М. І. Друга науково-практична конференція з проблем укладання Українського біографічного словника. - C. 325-328.
 67. Статут Українського біографічного товариства. - C. 328-336.