Українська біографістика | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2008, Вип. 4)Ukrainian Russian English

2008
Вип. 4

Українська біографістика
: зб. наук. пр..- Київ. - 2008. - Вип. 4
Зміст:
 1. Від Редакційної колегії. - C. 3-7.
 2. Попик В. І. Світоглядні засади розвитку української біографістики та формування національних ресурсів біографічної інформації ХХІ століття. - C. 8-40.
 3. Ляшко С. М. Питання довідкових біографічних видань в монографії В.С. Чишка "Біографічна традиція та наукова біографія в історії та сучасності України". - C. 41-49.
 4. Старовойтенко І. В. Просопографічний портрет особистості у контексті сучасних завдань біографічних та історичних досліджень. - C. 50-66.
 5. Степенькіна П. Я. Захарія Копистенський. - C. 67-81.
 6. Бондар Н. П. Маргіналії київського видання Молитвослова 1742 року як джерело до генеалогії роду Борозн. - C. 82-97.
 7. Путова Г. В. Єпископ Кароль Антоній Недзялковський: "Багатьма благами обдаровуєш мене, Боже". - C. 98-105.
 8. Колесник В. Станіслав Стемповський (1870–1952): сторінки життя видатного подолянина. - C. 106-126.
 9. Семенко Л. І. Життєвий і творчий шлях Гната Яструбецького — першого дослідника творчості Миколи Леонтовича. - C. 127-136.
 10. Ківшар Т. І. Автобіографія Михайла Антоновича як складова його наукової біографіі. - C. 137-153.
 11. Тріпутіна Н. П. Будівничий зеленого світу — Олександр Іванович Колесников. - C. 154-163.
 12. Ятищук О. В. Г.Ф. Квітка-Основ’яненко і харківський театр першої половини ХІХ століття. - C. 164-180.
 13. Пилипенко О. Є. Видатні грецькі підприємці в Україні у ХІХ–на початку ХХ ст.: біографічні нариси. - C. 181-191.
 14. Древніцький Ю. Р. Громадсько-політична діяльність Володимира Старосольського. - C. 192-203.
 15. Бугаєва О. В. Київська філія музичного товариства імені М.Д. Леонтовича як об’єкт біографічного дослідження. - C. 204-216.
 16. Рижева Н. О. Визначні кораблебудівники України. - C. 217-229.
 17. Пасько І. В. Рукописна та друкована україніка в межах і за межами України: сучасні тенденції та проблема формування інформаційних ресурсів. - C. 230-237.
 18. Ціборовська-Римарович І. Б. Стародруковані видання, пов’язані з представниками українського князівського роду Вишневецьких герба "Корибут", у зібраннях Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історико-книгознавча та джерелознавча характеристика. - C. 238-251.
 19. Москалець О. В. Біобібліографічні джерела для вивчення біографій українських музикантів. - C. 252-259.
 20. Шихненко І. М. Олександр Сергійович Грушевський — біоісторіограф. - C. 260-266.
 21. Любовець Н. І. Біографічні серії в контексті розвитку української біографічної традиції. - C. 267-282.
 22. Шліхта І. В. Постать Дмитра Донцова у працях українських учених. - C. 283-296.
 23. Тимченко В. М. Порівняльна характеристика польської та австрійської біографічної довідкової літератури. - C. 297-305.
 24. Корпусова В. М. Вступ. - C. 306-309.
 25. Корпусова В. М. Документи . - C. 310-339.
 26. Корпусова В. М. З останнього життєпису Віктора Платоновича Петрова (Домонтовича): "Він був людиною покликання, а не визнання". - C. 340-365.
 27. Махно Є. В. Подвижник науки. Із спогадів про Віктора Платоновича Петрова. - C. 366-371.
 28. Сміленко А. Т. Із спогадів про В.П. Петрова. - C. 372-374.
 29. Максимов Є. Спогади про В.П. Петрова 50–60-х років. - C. 375-377.
 30. Брайчевський М. В.П. Петров (В. Домонтович). - C. 378-382.
 31. Рутківська Л. М. Незабутні зустрічі. - C. 383-391.
 32. Корнієнко К. С. Особлива Людина (Віктор Платонович Петров). - C. 392-396.
 33. Непріна В. І. Мої зустрічі з В.П. Петровим. - C. 397-399.
 34. Кравченко Н. М. Збагнення. - C. 400-415.
 35. Винокур І. С. Спогади про Віктора Платоновича Петрова. - C. 416-417.
 36. Калинович Л. Р. Пам’яті В.П. Петрова — записи, уривки, спогади. - C. 418-421.
 37. Шудря М. А. На два фронти. - C. 422-427.
 38. Непокупний А. П. Віктор Платонович Петров та його псевдонім В. Домонтович. - C. 428-431.
 39. Корогодський Р. М. Постать Віктора Петрова як проблема екзистенційного вибору. - C. 432-435.
 40. Томашевський А. П. Вклад В.П. Петрова у становлення вітчизняних еколого-господарських досліджень слов’яно-руської доби. - C. 436-442.
 41. Дениско Г. "Благословляю я ті дні, коли до правди прихилився" (Переднє слово). - C. 443-447.
 42. Ротач П. Перебіг літ і подій (Автобіографічне). - C. 448-465.
 43. Ляшко С. М. Винниченко В.К.. - C. 466-469.
 44. Бурбела В. А. Винниченко В.К.. - C. 469-473.
 45. Любовець Н. І. Артемонович А.Ф.. - C. 473-475.
 46. Корпусова В. М. Вязьмітіна М. І.. - C. 475-477.
 47. Любовець Н. І. Княгиницький Йов (Іван). - C. 477-478.
 48. Шовкопляс Т. І., Герус А. Л. Кордт В. О.. - C. 478-480.
 49. Корпусова В. М. Коцюбинська Н. А.. - C. 480-481.
 50. Бугаєва О. В. Крушельницька С.А.. - C. 481-484.
 51. Корпусова В. М. Кульженко П. А.. - C. 484-486.
 52. Ротач О. П. Міхновський Г.І.. - C. 486-487.
 53. Студенець Н. В. Новицька М.О.. - C. 487-489.
 54. Калібовець С. М. Ряппо Я.П.. - C. 489-490.
 55. Студенець Н. В. Спаська Є.Ю.. - C. 490-492.
 56. Шовкопляс Т. І. Шовкопляс Г. М.. - C. 492-493.
 57. Шовкопляс Т. І. Шовкопляс І.Г.. - C. 493-494.
 58. Заморіна Т. М. Книгознавство та бібліотечна справа в постатях. - C. 495-501.
 59. Бугаєва О. В. Імена, які надихають до життя... (по сторінках "Українського музичного архіву"). - C. 502-513.
 60. Попик В. І., Любовець Н. І. Перші Чишківські читання з історичної біографістики. - C. 514-520.
 61. Любовець Н. І. Круглий стіл з історичної біографістики. - C. 521-530.
 62. Любовець Н. І., Попик В. І. Другі Чишківські читання з історичної біографістики. - C. 531-536.