Українська біографістика | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2009, Вип. 5)Ukrainian Russian English

2009
Вип. 5

Українська біографістика
: зб. наук. пр..- Київ. - 2009. - Вип. 5
Зміст:
 1. Від Редакційної колегії. - C. 3-6.
 2. Попик В. І. Біографістика та дослідження українсько-російських історичних і культурних взаємозв’язків. - C. 7-49.
 3. Ляшко С. М. Російський історик І. Є. Забєлін і Україна. - C. 50-64.
 4. Старовойтенко І. В. Степан Ерастов — організатор українського національного руху на Кубані поч. ХХ ст.: штрихи до біографії. - C. 65-75.
 5. Путова Г. В. Декілька сторінок із київського періоду біографії генерала М. А. Милорадовича. - C. 77-83.
 6. Москалець О. В. Ксенія Держинська: від київських коренів до московських тріумфів. - C. 84-91.
 7. Менжулін В. І. Freud в Україні: транслітерація у світлі біографії. - C. 92-101.
 8. Ківшар Т. І. Особисте книжкове зібрання Т. Г. Шевченка. - C. 102-129.
 9. Куриленко Т. В., Фещенко В. М. Євген Євгенович Слуцький: життя, присвячене науці. - C. 130-152.
 10. Любовець Н. І. Сергій Миколайович Булгаков: матеріали до біографії. - C. 153-175.
 11. Корпусова В. М. Родина О. П. Новицького, М. Вязьмітіна — київські друзі М. Волошина. - C. 176-185.
 12. Ротач О. П. "Все життя я вірила в красу...”: Ганна Вікторівна Совачова — видатна українська актриса та громадський діяч. - C. 186-219.
 13. Совачева Г. Крізь пориви життя. Фрагмент спогадів. - C. 220-230.
 14. Даниленко В. М., Ляшко С. М. Бертьє-Делагард Олександр Львович. - C. 231-233.
 15. Ходоровський М. Д. Боровиковський Володимир Лукич. - C. 233-234.
 16. Ляшко С. М. Веретенніков Василь Іванович. - C. 234-236.
 17. Ляшко С. М., Даниленко В. М. Волобуєв Михайло Симонович. - C. 236-237.
 18. Ляшко С. М. Генінг Володимир Федорович. - C. 237-238.
 19. Ходоровський М. Д. Гудзій Микола Каленикович. - C. 238-240.
 20. Бугаєва О. В. Дунаєвський Ісаак Йосипович. - C. 240-242.
 21. Любовець Н. І. Котляревський Олександр Олександрович. - C. 242-243.
 22. Акилина М. И., Ратникова Е. И. Справочные издания о персоналиях в библиотечном деле. - C. 244-252.
 23. Круглий стіл "Сучасна українська біографістика: досвід та проблеми розвитку”. - C. 253-257.
 24. Треті Чишківські читання з історичної біографістики. - C. 258-265.
 25. Секція "Сучасна українська біографістика: досвід та проблеми розвитку” міжнародної наукової конференції "Інтранет/екстранет-ресурси в наукових бібліотеках”. - C. 266-271.
 26. Четверті Чишківські читання з історичної біографістики. - C. 272-282.
 27. Наші автори. - C. 283-284.