Українська біографістика | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2011, Вип. 8)Ukrainian Russian English

2011
Вип. 8

Українська біографістика
: зб. наук. пр..- Київ. - 2011. - Вип. 8
Зміст:
 1. Від Редакційної колегії. - C. 3-6.
 2. Попик В. І. Досвід першого десятиліття діяльності Інституту біографічних досліджень НБУВ на тлі розвитку сучасної біографістики. - C. 7-26.
 3. Ляшко С. М. Джерельна база біографічних досліджень: загальне і особливе. - C. 27-50.
 4. Любовець Н. І. Українська мемуаристика ХІІ–ХVІІІ ст.: біографічна складова. - C. 51-97.
 5. Ківшар Т. І. Українська бібліотечна біографіка ХХ – поч. ХХІ ст.: етапи й тенденції розвитку. - C. 98-148.
 6. Марченко Н. П. Соціокультурні стереотипи в новітній українській біографіці для дітей. - C. 149-174.
 7. Гнатенко Л. А., Котенко Т. І. Пилип Семенович Морачевський — український просвітитель середини ХІХ ст., педагог, письменник, перекладач, книгознавець. - C. 175-190.
 8. Горбатюк М. В. Андрій Ніковський як активний діяч українського товариства "Просвіта" та Українського клубу в Одесі (1906–1912 рр.). - C. 191-207.
 9. Кобута Л. П. Володимир Левинський: віхи громадсько-політичної біографії. - C. 208-221.
 10. Марценюк Р. О. Арсен Річинський: від лікаря до релігійного діяча. - C. 222-236.
 11. Генералюк Л. С. Вплив культурної аури садиб українського дворянства на картину світу Тараса Шевченка. - C. 237-247.
 12. Кучеренко С. В. Іван та Юрій Липи у культурному та політичному житті України (наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст.). - C. 248-263.
 13. Валявко І. В. Архіви та бібліотеки Дмитра Чижевського як творча лабораторія мислителя та важливе джерело біографічного дослідження. - C. 264-279.
 14. Галярник Н. Р. Творча діяльність Гната Хоткевича (із архівних матеріалів іменного фонду професора В. Т. Полєка в книгозбірні Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника). - C. 280-294.
 15. Гаврилюк Н. О. Довідкова біографістика як новий крок у становленні вітчизняної історичної науки : Ляшко, С. М. "Українські біографічні довідкові видання : ХІХ–ХХ ст. : історичні та теоретико-методичні засади”. – Запоріжжя : Дике поле, 2010. – 286 с.. - C. 295-300.
 16. Ківшар Т. І., Візер С. О. Нове видання з історії освіти в Уукраїні : Борисенко, В. Й. Боотьба демок­ратичних сил за народну освіту в Україні 60-90 років ХІХ ст. / вид. 2-е, перероб. і доп. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 161 с.. - C. 301-303.
 17. Любовець Н. І., Попик В. І. Біографіка і новітні інформаційні технології : Секція міжнародної наукової конференції "Еволюція структури та функцій бібліотекознавствапід впливом сучасних інформаційних технологій". - C. 304-315.
 18. Любовець Н. І., Попик В. І. Українська біографіка: досвід, сучасні здобутки, перспективи розвитку : Сьомі Біографічні читання, присвячені 60-річчю від дня народження засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чичка (1951-2003). - C. 316-327.