Українська біографістика | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2015, Вип. 12)Ukrainian Russian English

2015
Вип. 12

Українська біографістика
: зб. наук. пр..- Київ. - 2015. - Вип. 12
Зміст:
 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Від Редакційної колегії. - C. 3-8.
 4. Попик В. І. Здобутки та перспективні завдання бібліотечної біографіки. - C. 9-41.
 5. Ляшко С. М. Постійна комісія УАН–ВУАН для складання біографічного словника діячів України: персонологічний вимір. - C. 42-81.
 6. Петрикова В. Т. Аксіологічний компонент біографічного читання в історії формування наукових комунікацій України. - C. 82-95.
 7. Нагайко Т. Ю. Біографічні дослідження як складова вивчення українського громадівського руху другої половини ХІХ століття. - C. 96-117.
 8. Ківшар Т. І. Наукове товариство імені Т. Г. Шевченка в Канаді: біографічна діяльність. - C. 118-147.
 9. Міщук С. М., Міщук Г. А. Волинь в біографії і творчості Павла Тутковського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). - C. 148-162.
 10. Наливайко Ю. В. О. Я. Мацюк як дослідник історії паперу та філіграней. - C. 163-174.
 11. Глушан О. В. С. В. Бородаєвський як організатор науки в еміграції: штрихи до інтелектуального профілю вченого. - C. 175-193.
 12. Томазов В. В., Халмурадова А. А. А. Г. Халмурадов як представник української школи біохімії вітамінів. - C. 194-220.
 13. Осіння Н. В. Учений-геолог О. В. Гуров: біографія, науково-бібліографічна діяльність. - C. 221-236.
 14. Шеремета Л. О. Академік Надія Олександрівна Пучківська — відомий лікар-офтальмолог. - C. 237-250.
 15. Матросов Я. М. Сподвижник української справи на Катеринославщині Іван Михайлович Труба (1878–1950). - C. 251-282.
 16. Березівська Л. Д. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач педагогічного біографічного знання. - C. 283-295.
 17. Марченко Н. П. Продукування та адаптація до потреб користувача та пропагування біографічного знання бібліотеками України для дітей. - C. 296-311.
 18. Індиченко Г. В. Співпраця українських та австрійських учених у створенні "Австрійського біографічного словника". - C. 312-325.
 19. Мокроусова О. Г. Роль епістолярію архітекторів у дослідженні об‘єктів культурної спадщини Києва. - C. 326-344.
 20. Кучеренко С. В. Липознавство як полідисциплінарний напрям досліджень. - C. 345-358.
 21. Любовець Н. І. Мемуарний потенціал ресурсів бібліотечного краєзнавства. - C. 359-376.
 22. Вернік Ю. В. Деякі аспекти організації віртуальної наукової лабораторії. - C. 377-391.
 23. Муріна С. В. Енциклопедичні видання як джерело формування Українського національного біографічного архіву (на прикладі Радянської енциклопедії історії України та Енциклопедії історії України). - C. 392-405.
 24. Стамбол І. І. Неопубліковані джерела до біографії Івана Липи. - C. 406-421.
 25. Гейда О. С. Біобібліографічний словник видатних діячів Чернігівщини Дмитра Панасовича Бочкова: історія створення та перспективи сучасного використання. - C. 422-438.
 26. Ківшар Т. І. Спомин як біографічне джерело. - C. 439-443.
 27. Бугаєва О. В. Життєпис родини Дурдуківських як одна з трансформацій жанру "Колективної біографії". - C. 444-448.
 28. Іваніцька С. Г. Повернення інтелектуальної спадщини П. Я. Стебницького до колективної свідомості та історичної пам‘яті української спільноти. - C. 449-453 .
 29. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Небачені світи дитячого письменника. - C. 454-458.
 30. Одинадцяті Біографічні читання "Новітня вітчизняна біографіка: теорія, методика, практика". - C. 459-470.
 31. Cекція "Бібліотеки як інтегратори і поширювачі біографічного знання" у межах Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація". - C. 471-479.
 32. Наші автори. - C. 480-481.
 33. Збірник наукових праць.