Українська біографістика | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2016, Вип. 13)Ukrainian Russian English

2016
Вип. 13

Українська біографістика
: зб. наук. пр..- Київ. - 2016. - Вип. 13
Зміст:
 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Від Редакційної колегії. - C. 3-9.
 4. Буряк Л. І. Жіноча біографіка як напрям наукових досліджень: традиції й сучасні репрезентації. - C. 10-27.
 5. Любовець Н. І. Новітня історіографія вітчизняної мемуаристики: до проблеми термінології та класифікації. - C. 28-50.
 6. Grysinska-Jarmula K. Tendencje rozwojowe polskiej biografistyki od konca XIX do poczatkow XXI wieku. - C. 51-74.
 7. Шовкопляс Т. І. Іван Шовкопляс: сторінки життя. - C. 75-80.
 8. Корпусова В. М. Іван Гаврилович Шовкопляс — людина покликання. - C. 81-92.
 9. Ковальова І. Ф. І. Г. Шовкопляс: спомини крізь час. - C. 93-94.
 10. Рутківський В. Г. Моя ашельська стоянка. - C. 95-98.
 11. Самойленко Л. Г. І. Г. Шовкопляс в Київському університеті. - C. 99-110.
 12. Ляшко С. М. Бібліографія археології України в науковій творчості Івана Григоровича Шовкопляса. - C. 111-124.
 13. Вовк О. І. Психологічні сюжети у структурі вітчизняних історико-біографічних наративів (на прикладі життєпису Василя Каразіна). - C. 125-142.
 14. Томазов В. В. Купецький рід Скараманга: штрихи до просопографічного портрета. - C. 143-157.
 15. Тверитникова О. Є. Вчений у галузі електротехніки — член-кореспондент АН УРСР О. М. Мілях (до 110-річчя з дня народження). - C. 158-172.
 16. Патик В. В. Наукова та педагогічна діяльність Андрія Митрофановича Лободи (до 145-річчя від дня народження академіка). - C. 173-188.
 17. Нагайко Т. Ю. Біографічні відомості про діячів українського громадівського руху: методологічна та джерельна візії. - C. 189-203.
 18. Демченко Т. П., Іваницька С. Г. Проблемно-тематичний діапазон біографічних нарисів Євгена Онацького (на прикладі збірки "Портрети в профіль"). - C. 204-220.
 19. Techmanska B. Rola lokalnych bohaterow w edukacji historycznej. - C. 221-236.
 20. Черняк І. В. Наукові праці О. С. Сокальського щодо удосконалення організації бібліотечних фондів і каталогів (друга половина 50-х – початок 70-х рр. ХХ ст.). - C. 237-249.
 21. Яценко О. М. Представлення біобібліографічного матеріалу на персональних сторінках "Українського національного біографічного архіву": принципи будови розділів, особливості організації, джерела наповнення. - C. 250-268.
 22. Муріна С. В. Особливості використання джерельної бази біографічної інформації в процесі наповнення УНБА. - C. 269-276.
 23. Мироненко Д. О. Розділ "Видатні особистості" на веб-сайті Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного як джерело біографічних знань про архітекторів, інженерів-будівельників, митців. - C. 277-285.
 24. Дванадцяті Біографічні читання "Вітчизняна біографіка, біографістика та біобібліографія в роки незалежності України (Київ, 2 червня 2016 р.). - C. 286-298.
 25. Степко В. В., Стешенко Г. О. Наукова бібліотека як центр біографічних досліджень видатних діячів КНУКІМ. - C. 299-305.
 26. Буряк Л. І. Послання великого Інтелектуала (рец.: Ґєдройць Єжи. Автобіографія у чотири руки / упоряд. та післямова Кшиштофа Пом’яна ; пер. з польс. Лесі Лисенко. – Київ : Дух і Літера, 2015. – 408 с., 56 с. іл. – (Сер. "Бібліотека спротиву, бібліотека надії")). - C. 306-309.
 27. Марченко Н. П. Переборюючи спільні історичні травми (рец.: Мареш Тереза. Соседи Польши в школьных учебниках по истории: Проба диагноза образца восточного соседа. – Saarbruken : Palmarium Academic Publishing, 2012. – 256 с.). - C. 310-315.
 28. Наші автори. - C. 316-324.