Про збірник

Поточний випуск


Назва

«Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень

Рік заснування

1996 р.

Засновник і видавець

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Проблематика

  • Висвітлення проблем біографістики (історія, теорія, методика), біографіки, біобібліографії, формування ресурсів біографічної інформації
  • Дослідження ролі і місця біографічного знання в житті сучасного українського суспільства та бібліотек як інтеграторів і розповсюджувачів біографічної інформації

Основні рубрики

  • Теоретичні й методичні проблеми біографічних досліджень
  • Біографічні та генеалогічні розвідки
  • Історія і культура крізь призму біографіки
  • Ресурси та джерела біографічної інформації
  • До історії біографічних досліджень в Україні
  • Бібліографія, рецензії, інформація

Мови видання

Українська, англійська, польська, російська

Періодичність

До двох разів на рік

Цільова аудиторія

Збірник орієнтований на дослідників, викладачів вищих навчальних закладів і студентів, працівників бібліотечних, музейних та архівних установ, краєзнавців.

Видання індексується Google Scholar
Видання представлено у реферативній базі даних "Україніка наукова"
ResearchBib
Scientific Indexing Services

Реєстрація у Міністерстві юстиції України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 15825-4297Р від 12.10.2009 р.

Реєстрація у ДАК України

Збірник зареєстровано Атестаційною колегією МОН України як фахове видання зі спеціальностей «Історичні науки» (наказ МОН України від 29.09.2015 р. № 1021) та «Соціальні комунікації» (наказ МОН України від 21.12.2015 р. № 1328).

Статистика

У 2015 році вийшов друком 12-й випуск збірника, де було опубліковано 22 наукові та 6 оглядових статей. У 2016 році вийшли два випуски збірника, у яких було опубліковано: у 13-му – 16 наукових і 8 оглядових статей; у 14-му – 18 наукових і 4 оглядові статті.

Редакційна політика

- об’єктивність та неупередженість;
- високі вимоги до якості наукових досліджень;
- суворе дотримання авторських прав;
- політика зовнішнього рецензування

Терміни проходження рукопису

Після надходження статті до редакції за тиждень виконується оцінка на відповідність наданого рукопису формальним вимогам видання (обсяг тексту, кількість інформаційних джерел тощо). Якщо ця процедура пройдена успішно, стаття передається на розгляд редакційної колегії. Рішення редколегії приймається протягом 6–8 тижнів. Якщо стаття отримала схвальний відгук, рукопис передається на переддрукарське опрацювання.

Архівування

Видання архівує електронну версію статей у національному репозиторії «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Електронна версія журналу у "Науковій періодиці України"