Поточний випуск


Назва

«Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень

Рік заснування

1996 р.

Засновник і видавець

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Проблематика

  • Висвітлення проблем біографістики (історія, теорія, методика), біографіки, біобібліографії, формування ресурсів біографічної інформації
  • Дослідження ролі і місця біографічного знання в житті сучасного українського суспільства та бібліотек як інтеграторів і розповсюджувачів біографічної інформації

Основні рубрики

  • Теоретичні й методичні проблеми біографічних досліджень
  • Біографічні та генеалогічні розвідки
  • Історія і культура крізь призму біографіки
  • Ресурси та джерела біографічної інформації
  • До історії біографічних досліджень в Україні
  • Бібліографія, рецензії, інформація

Мови видання

Українська, англійська, польська, російська

Періодичність

До двох разів на рік

Цільова аудиторія

Збірник орієнтований на дослідників, викладачів вищих навчальних закладів і студентів, працівників бібліотечних, музейних та архівних установ, краєзнавців.

Реєстрація у Міністерстві юстиції України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 15825-4297Р від 12.10.2009 р.

Реєстрація у ДАК України

Збірник зареєстровано Атестаційною колегією МОН України як фахове видання зі спеціальностей «Історичні науки» (наказ МОН України від 29.09.2015 р. № 1021) та «Соціальні комунікації» (наказ МОН України від 21.12.2015 р. № 1328).

Статистика

У 2015 році вийшов друком 12-й випуск збірника, де було опубліковано 22 наукові та 6 оглядових статей. У 2016 році вийшли два випуски збірника, у яких було опубліковано: у 13-му – 16 наукових і 8 оглядових статей; у 14-му – 18 наукових і 4 оглядові статті. У 2017 році вийшов друком 15-й випуск, де було опубліковано 18 наукових статей і 3 оглядові.

Редакційна політика

- об’єктивність та неупередженість
- високі вимоги до якості наукових досліджень
- суворе дотримання авторських прав

Процес рецензування

Процес рецензування статей складається з таких етапів:
1. Стаття має пройти рецензування спеціалістом за місцем роботи чи навчання автора. На цьому етапі використовується так зване відкрите рецензування (open peer review) офіційним рецензентом – зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю. Така рецензія має містити інформацію про достовірність отриманих результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з рекомендаціями до публікації статті. Рецензію разом зі статтею автор має надіслати до редакції.
2. Після цього стаття розглядається одним із членів редакційної колегії (blind editorial review – рецензент знає автора, але автор не знає рецензента).
3. Окремі статті можуть надсилатися на розгляд незалежному експертові у відповідній галузі знань. Тут використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind peer review – ані автор, ані рецензент не знають один одного).
На підставі проведенного рецензування автор може отримати одну з таких відповідей: а) статтю прийнято до друку, б) рекомендовано відредагувати статтю, в) автору відмовлено в публікації статті.

Терміни проходження рукопису

Після надходження статті до редакції за тиждень виконується оцінка на відповідність наданого рукопису формальним вимогам видання (обсяг тексту, кількість інформаційних джерел тощо). Якщо ця процедура пройдена успішно, стаття передається на рецензування. Рішення рецензентів приймається протягом 6–8 тижнів. Якщо стаття отримала схвальний відгук, рукопис передається на переддрукарське опрацювання.

Політика відкритого доступу

Наше видання надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту, виходячи з наступного принципу: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню глобального обміну знаннями.

(тексти доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних)

 

Архівування

Видання архівує електронну версію статей у національному репозиторії «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Електронна версія журналу у "Науковій періодиці України"