Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua
Черняк І. В. - Наукові праці О. С. Сокальського щодо удосконалення організації бібліотечних фондів і каталогів (друга половина 50-х – початок 70-х рр. ХХ ст.) (2016)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2016, Вип. 13)Ukrainian English

Черняк І. В.

Наукові праці О. С. Сокальського щодо удосконалення організації бібліотечних фондів і каталогів (друга половина 50-х – початок 70-х рр. ХХ ст.)

Рубрика: Історія і культура крізь призму біографіки

Анотація: У статті проаналізовано один із напрямів наукового доробку відомого українського бібліотекознавця О. С. Сокальського — питання організації бібліотечних фондів і каталогів, яким учений присвятив значну кількість своїх наукових та методичних праць зокрема кандидатську дисертацію, підручники та навчальні посібники, за якими навчалося не одне покоління майбутніх фахівців бібліотечної справи.

Ключові слова: О. С. Сокальський, бібліотекознавець, бібліотечні фонди, бібліотечні каталоги, стаття, навчальний посібник, підручник.Цитованість авторів публікації:
 • Черняк І. В. (Київський національний університету культури і мистецтв (Київ))

Бібліографічний опис для цитування:
Черняк І. В. Наукові праці О. С. Сокальського щодо удосконалення організації бібліотечних фондів і каталогів (друга половина 50-х – початок 70-х рр. ХХ ст.) / І. В. Черняк // Українська біографістика. - 2016. - Вип. 13. - С. 237-249. https://doi.org/10.15407/ub.13.237


Бібліографія:

 1. Васильченко М. П. Розвиток фондів дитячих бібліотек в Українській РСР (1919–1941) [Текст] / М. П. Васильченко. – 1972. – Вип. 13. – С. 88–94.
 2. Гуменюк Н. І. Питання опису при централізованій каталогізації [Текст] / Н. І. Гуменюк // Бібліотекознавство і бібліографія. Зб. статей. – 1964. – Вип. 1. – С. 87–95.
 3. Клименко О. С. Організація планового комплектування бібліотек на селі [Текст] / О. С. Клименко // Бібліотекознавство і бібліографія. – 1967. – Вип. 4. – С. 85–96.
 4. Кумок Д. А. Система каталогів і картотек обласних дитячих бібліотек України та деякі питання її подальшого розвитку [Текст] / Д. А. Кумок // Бібліотекознавство і бібліографія. – 1970. – Вип. 9. – С. 30–42.
 5. Новальська Т. В. Вчений, організатор, педагог [Текст] / Т. В. Новальська // Бібліотечна планета. – 2009. – № 4. – С. 30–32.
 6. Сокальський О. С. Научно-педагогические основы изучения вопросов организации библиотечных фондов: автореф. дис. … канд. пед. наук [Текст] / Сокальський Олексій ; Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1966. – 15 с.
 7. Сокальський О. С. Організація бібліотечних фондів і каталогів: Методичні вказівки для заочників [Текст] / О. С. Сокальський, В. М. Туров. – Харків : Книжкова палата УРСР. – 1951. – 96 с.
 8. Сокальський О. С. Бібліотечні фонди і каталоги [Текст] : посібник для культ-освітніх училищ / О. С. Сокальський ; М-во культури Української РСР. – Харків : Редакційно видавничий відділ Книжкової палата УРСР, 1966. – 328 с.
 9. Сокальський О. С. Організація бібліотечних фондів і каталогів. (На допомогу заочникам бібліотечних відділів технікумів підготовки культпросвітпрацівників) [Текст] / О. С. Сокальський, В. М. Туров. – Вип.1. – Київ, 1955. – 120 с.
 10. Сокальський О. С. Організація бібліотечних фондів і каталогів. (На допомогу заочникам бібліотечних відділів технікумів підготовки культпросвітпрацівників) [Текст] / О. С. Сокальський, В. М. Туров. – Вип. 2. – Київ, 1956. – 96 с.
 11. Сокальський О. С. Організація бібліотечних фондів і каталогів. (На допомогу заочникам бібліотечних відділів технікумів підготовки культпросвітпрацівників) [Текст] / О. С. Сокальський, В. М. Туров. – Вип. 3. – Київ, 1957. – 96 с.
 12. Сокальський О. С. Організація бібліотечних фондів і каталогів. (На допомогу заочникам бібліотечних відділів технікумів підготовки культпросвітпрацівників) [Текст] / О. С. Сокальський, В. М. Туров. – Вип.4. – Київ, 1958. – 84 с.
 13. Тамм Є. П. Про комплектування масових бібліотек періодичними виданнями [Текст] / Є. П. Тамм // Бібліотекознавство та бібліографія. Зб. статей. – 1964. – Вип. 1. – С. 44–52.
 14. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 5236, Особова справа Сокальського О. С. № 46715. – Оп. 1. – Спр. 26347. – Арк. 2–9.
 15. Чекалін П. І. Питання організації єдиного алфавітного каталога книг українською і російською мовами в бібліотеках України [Текст] / П. І. Чекалін // Бібліотекознавство та бібліографія. – 1971. – Вип. 11. – С. 31–37.
 16. Черняк І. В. Недруковані архівні матеріали про діяльність О.Сокальського як організатора закладів освіти галузі культури і мистецтва в Україні (50-ті – 60- ті роки ХХ ст.) [Текст] / І. В. Черняк // Вісник книжкової палати. – 2014. – Вип. 12. – С. 32–33.
 17. Черняк І. В. Основні віхи життя та творчості бібліотекознавця професора О. С. Сокальського [Текст] / І. В. Черняк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. –№1. – С. 65–69.