Поточний випуск


Збірник наукових праць «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» започатковано Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського 1996 року. Виходить до двох разів на рік.

Проблематика:

 • висвітлення проблем біографістики (історія, теорія, методика), біографіки, біобібліографії, формування ресурсів біографічної інформації
 • дослідження ролі і місця біографічного знання в житті сучасного українського суспільства та бібліотек як інтеграторів і розповсюджувачів біографічної інформації

 

 

Основні рубрики журналу :

 • Теоретичні і методичні проблеми біографічних досліджень
 • Біографічні та генеалогічні розвідки
 • Історія і культура крізь призму біографіки
 • Ресурси та джерела біографічної інформації
 • До історії біографічних досліджень в Україні
 • Бібліографія, рецензії, інформація

Збірник орієнтований на дослідників-біографістів, викладачів вищих навчальних закладів і студентів, працівників бібліотечних, музейних та архівних установ, краєзнавців.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації :

Серія КВ № 15825-4297Р  від 12.10.2009 р.

Збірник зареєстровано Атестаційною колегією МОН України як фахове видання зі спеціальностей «Історичні науки» (наказ МОН України від 29.09.2015 № 1021) та «Соціальні комунікації» (наказ МОН України від 21.12.2015 р. № 1328).

Збірник включений до наукометричної бази даних Google Scholar.

Мова видання: статті публікуються українською, англійською, російською та іншими слов´янськими мовами.

Засновник: Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського

Видавець: Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського

Головний редактор: Володимир Іванович Попик, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук

Відповідальний секретар редакції : Надія Іванівна Любовець, кандидат історичних наук

Проблематика:

 • висвітлення проблем біографістики (історія, теорія, методика), біографіки, біобібліографії, формування ресурсів біографічної інформації
 • дослідження ролі і місця біографічного знання в житті сучасного українського суспільства та бібліотек як інтеграторів і розповсюджувачів біографічної інформації

Основні рубрики журналу :

 • Теоретичні і методичні проблеми біографічних досліджень
 • Біографічні та генеалогічні розвідки
 • Історія і культура крізь призму біографіки
 • Ресурси та джерела біографічної інформації
 • До історії біографічних досліджень в Україні
 • Бібліографія, рецензії, інформація

Збірник орієнтований на дослідників-біографістів, викладачів вищих навчальних закладів і студентів, працівників бібліотечних, музейних та архівних установ, краєзнавців.


Збірник наукових праць «Українська біографістика» дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного прогресу.

Користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати контент з навчальною та науковою метою, а також розповсюджувати його з обов`язковим зазначенням авторства.


Електронна версія журналу у "Науковій періодиці України"

Видання індексується Google Scholar
Видання представлено у реферативній базі даних "Україніка наукова"