Збірник наукових праць «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» започатковано Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського 1996 року. Виходить до двох разів на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації :

Серія КВ № 15825-4297Р  від 12.10.2009 р.

Збірник зареєстровано Атестаційною колегією МОН України як фахове видання зі спеціальностей «Історичні науки» (наказ МОН України від 29.09.2015 № 1021) та «Соціальні комунікації» (наказ МОН України від 21.12.2015 р. № 1328).

Збірник включений до наукометричної бази даних Google Scholar.

Мова видання: статті публікуються українською, англійською, російською та іншими слов´янськими мовами.

Засновник: Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського

Видавець: Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського

Головний редактор: Володимир Іванович Попик, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук

Відповідальний секретар редакції : Надія Іванівна Любовець, кандидат історичних наук

Проблематика:

  • висвітлення проблем біографістики (історія, теорія, методика), біографіки, біобібліографії, формування ресурсів біографічної інформації
  • дослідження ролі і місця біографічного знання в житті сучасного українського суспільства та бібліотек як інтеграторів і розповсюджувачів біографічної інформації

 

Основні рубрики журналу :

  • Теоретичні і методичні проблеми біографічних досліджень
  • Біографічні та генеалогічні розвідки
  • Історія і культура крізь призму біографіки
  • Ресурси та джерела біографічної інформації
  • До історії біографічних досліджень в Україні
  • Бібліографія, рецензії, інформація

Збірник орієнтований на дослідників-біографістів, викладачів вищих навчальних закладів і студентів, працівників бібліотечних, музейних та архівних установ, краєзнавців.

Електронна версія журналу у "Науковій періодиці України"

Видання індексується Google Scholar
Видання представлено у реферативній базі даних "Україніка наукова"