Національна академія наук України

Збірник наукових праць «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» започаткований Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 1996 року.

Наказом МОН України від 24.09.2020 р. № 1188 збірник включено до Реєстру наукових фахових видань України як видання категорії «Б» в галузі історичних наук та соціальних комунікацій зі спеціальностей 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа і 032 – Історія та археологія.

Видання виходить українською, англійською та польською мовами до двох разів на рік. На сьогодні побачили світ 23 випуски збірника, наразі готується до друку 24-й.

Збірник наукових праць присвячений теоретичним та методичним засадам вітчизняної біографістики як спеціальної історичної дисципліни, проблемам, тенденціям і перспективам розвитку вітчизняної та світової біографіки і біобібліографії.

Розглядаються питання історії та теорії української біографіки, термінології біографічних студій, апробовуються сучасні моделі біографічних реконструкцій, досліджуються форми і жанри історико-біографічного дискурсу, друкуються проблемно-тематичні матеріали маловідомих, недостатньо або упереджено висвітлених діячів української історії, науки та культури, наукові розвідки, присвячені біографіям неординарних постатей.

Одним із пріоритетних завдань є вивчення методологічних засад та узагальнення практичного досвіду роботи зі створення електронних біобібліографічних ресурсів, у тому числі забезпечення реалізації проекту Інституту біографічних досліджень НБУВ з формування масштабного електронного науково-інформаційного ресурсу – «Українського національного біографічного архіву».

Проблемно-тематичний діапазон вміщених у виданні досліджень представлений у традиційних розділах: «Теорія і методологія сучасної біографії», «Актуальні питання біографіки», «Історія і культура крізь призму біографіки», «Джерела біографічних досліджень», «Біографічні студії», «Ресурси біографічної та бібліографічної інформації», «Рецензії, огляди, інформація».

Серед авторів збірника – українські та зарубіжні вчені: Г. А. Александрова, О. В. Бугаєва, М. М. Будзар, Л. І. Буряк, І. Б. Гирич, І. В. Голубович, K. Ґрисінська-Ярмула (Польща), С. О. Єкельчик (Канада), Л. О. Зашкільняк, С. Г. Іваницька, Т. І. Ківшар (Канада), С. С. Кіраль, Н. І. Любовець, С. М. Ляшко, Т. Мареш (Польща), Н. П. Марченко, О. Є. Музичко, В. І. Попик, С. І. Посохов, В. В. Томазов, О. М. Яценко та інші.

Збірник орієнтований на науковців, які працюють у галузі біографіки, біобібліографії, соціальних комунікацій, розбудови електронних ресурсів біографічної інформації, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією та культурою.