Національна академія наук України

Збірник наукових праць «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» започаткований Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 1996 року.

Збірник зареєстрований Атестаційною колегією МОН України як фахове видання зі спеціальностей «Історичні науки» (наказ МОН України від 07.10.2015 р. № 1021) та «Соціальні комунікації» (наказ МОН України від 21.12.2015 р. № 1328).

Видання виходить українською, англійською, польською та російською мовами до двох разів на рік. На сьогодні побачило світ 18 випусків збірника, наразі готується до друку 19-й.

Збірник наукових праць присвячений теоретичним та методичним засадам вітчизняної біографістики як спеціальної історичної дисципліни, проблемам, тенденціям і перспективам розвитку вітчизняної та світової біографіки і біобібліографії.

Розглядаються питання історії та теорії української біографіки, термінології біографічних студій, апробовуються сучасні моделі біографічних реконструкцій, досліджуються форми і жанри історико-біографічного дискурсу, друкуються проблемно-тематичні матеріали маловідомих, недостатньо або упереджено висвітлених діячів української історії, науки та культури, наукові розвідки, присвячені біографіям неординарних постатей.

Одним із пріоритетних завдань є вивчення методологічних засад та узагальнення практичного досвіду роботи зі створення електронних біобібліографічних ресурсів, у тому числі забезпечення реалізації проекту Інституту біографічних досліджень НБУВ з формування масштабного електронного науково-інформаційного ресурсу – «Українського національного біографічного архіву».

Проблемно-тематичний діапазон вміщених у виданні досліджень представлений у традиційних розділах: «Теоретичні і методичні проблеми біографічних досліджень», «Біографічні та генеалогічні розвідки», «Історія і культура крізь призму біографіки», «Ресурси біографічної інформації», «З історії біографістики», «Бібліографія, рецензії, інформація».

Серед авторів збірника вчені: Л. Д. Березівська, О. В. Бугаєва, Л. І. Буряк, Ю. В. Вернік, Л. С. Генералюк, І. Б. Гирич, С. Г. Іваницька, Т. І. Ківшар, Н. І. Любовець, С. М. Ляшко, Н. П. Марченко, С. М. Міщук, В. В. Патик, В. Т. Петрикова, В. І. Попик, І. І. Стамбол, В. В. Томазов, Г. М. Юхимець, О. М. Яценко та ін.

Збірник орієнтований на дослідників, яких цікавлять проблеми біографіки та біографістики, викладачів вищих навчальних закладів і студентів, працівників бібліотечних, музейних та архівних установ, краєзнавців.