Поточний випуск


Назва

«Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень

Рік заснування

1996 р.

Засновник і видавець

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Проблематика

  • Висвітлення проблем біографістики (історія, теорія, методика), біографіки, біобібліографії, формування ресурсів біографічної інформації
  • Дослідження ролі і місця біографічного знання в житті сучасного українського суспільства та бібліотек як інтеграторів і розповсюджувачів біографічної інформації

Основні рубрики

  • Теоретичні й методичні проблеми біографічних досліджень
  • Біографічні та генеалогічні розвідки
  • Історія і культура крізь призму біографіки
  • Ресурси та джерела біографічної інформації
  • До історії біографічних досліджень в Україні
  • Бібліографія, рецензії, інформація

Мови видання

Українська, англійська, польська

Періодичність

До двох разів на рік

Цільова аудиторія

Збірник орієнтований на дослідників, викладачів вищих навчальних закладів і студентів, працівників бібліотечних, музейних та архівних установ, краєзнавців.

Реєстрація у Міністерстві юстиції України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 15825-4297Р від 12.10.2009 р.

Реєстрація у ДАК України

Наказом МОН України від 24.09.2020 р. № 1188 збірник включено до Реєстру наукових фахових видань України як видання категорії «Б» в галузі історичних наук та соціальних комунікацій зі спеціальностей 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа і 032 – Історія та археологія.

Статистика

У 2019 році опубліковано два випуски збірника: у 18-му міститься 19 наукових і 5 оглядових статей; у 17-му – 13 наукових і 6 оглядових статей. У 2018 році вийшов 16-й випуск збірника, у якому надруковано 17 наукових і 7 оглядових статей. У 2017 році оприлюднено 15-й випуск з 18 науковими та 3 оглядовими статтями.

Редакційна політика

- об’єктивність та неупередженість
- високі вимоги до якості наукових досліджень
- суворе дотримання авторських прав

Терміни проходження рукопису

Після надходження статті до редакції за тиждень виконується оцінка на відповідність наданого рукопису формальним вимогам видання (обсяг тексту, кількість інформаційних джерел тощо). Якщо ця процедура пройдена успішно, стаття передається на рецензування. Рішення рецензентів приймається протягом 6–8 тижнів. Якщо стаття отримала схвальний відгук, рукопис передається на переддрукарське опрацювання.

Політика відкритого доступу

Наше видання надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту, виходячи з наступного принципу: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню глобального обміну знаннями.

(Тексти доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — некомерційна)

 

Архівування

Видання архівує електронну версію статей у національному репозиторії «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Електронна версія журналу у "Науковій періодиці України"