БОРЯК Геннадій Володимирович
доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
заступник директора Інституту історії України НАН України, Україна

ВІНЦКОВСЬКИЙ Тарас Степанович
доктор історичних наук, доцент
професор кафедри історії України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Україна

ДУБРОВІНА Любов Андріївна
доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна

ЄКЕЛЬЧИК Сергій Олександрович
доктор філософії
професор кафедр історії та германістики і славістики Університету Вікторії, Канада

КІВШАР Таїсія Іванівна
доктор історичних наук, професор
член Наукового товариства імені Шевченка у Канаді, Канада

ЛИМАН Ігор Ігорович
доктор історичних наук, професор
завідувач кафедри історії і філософії Бердянського державного педагогічного університету, Україна

МАНОЛАКЕ Костянтин Михайлович
доктор політичних наук, доцент
генеральний директор Публічної установи «Центральна наукова бібліотека (Інститут) „Андрей Лупан”» Академії наук Молдови, Молдова

НАРБУТАС Сігітас
доктор гуманітарних наук
директор Бібліотеки Академії наук Литви імені Врублевських, Литва

ТАХІРОВ Керім Магомед огли
доктор філософії, професор
директор Національної бібліотеки Азербайджану, Азербайджан

 


Редакційна колегія збірника наукових праць «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica»

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ПАЛІЄНКО Марина Геннадіївна
доктор історичних наук, професор
завідувачка кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна
mpaliienko@knu.ua 


ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

БУРЯК Лариса Іванівна
доктор історичних наук, професор
провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна
buriak@nbuv.gov.ua  

ПОПИК Володимир Іванович
доктор історичних наук, професор
член-кореспондент НАН України (культурологія, соціальні комунікації)
директор Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна
popyk@nbuv.gov.ua


ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

ЛЮБОВЕЦЬ Надія Іванівна
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
завідувач відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна
lyubovets@nbuv.gov.ua 


ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

АЛЕКСАНДРОВА Галина Андріївна
доктор філологічних наук, старший науковий співробітник
провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна
galekss@ukr.net

ВАСИЛИК Любов Євгенівна
доктор наук із соціальних комунікацій, доцент
завідувач кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Україна
vasylyk@ukr.net

ВІЛКУЛ Тетяна Леонідівна
доктор історичних наук, старший науковий співробітник
старший науковий співробітник відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна
tvilkul@ukr.net

ДУДНІК Олександр Якович
кандидат історичних наук
старший науковий співробітник відділу науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна
dudn70@ukr.net

ЖУК Сергій Іванович
доктор історичних наук, доктор філософії
професор кафедри історії Державного університету Болл, США
sizhuk@bsu.edu

ЗАМБЖИЦЬКА Марта
доктор гуманітарних наук (філологія)
науковий співробітник кафедри україністики Варшавського університету, Польща
m.e.zambrzycka@uw.edu.pl

ІВАНИЦЬКА Світлана Григорівна
доктор історичних наук, доцент
завідувач кафедри публічного управління, права та соціально-гуманітарних дисциплін
Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, Україна
isvetlana@hotmail.com

КІРАЛЬ Сидір Степанович
доктор філологічних наук, професор
завідувач відділу національної бібліографії Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського, Україна
kiral@nbuv.gov.ua

КОБЄЛЄВ Олексій Миколайович
доктор наук із соціальних комунікацій, доцент
професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної академії культури, Україна
oleksii_kobieliev@xdak.ukr.education

КОЛМАН Хезер
доктор філософії
професор кафедри історії і класики Університету Альберти, Канада
heather.coleman@ualberta.ca

КРАВЧЕНКО Світлана Іванівна
доктор наук із соціальних комунікацій, професор
професор кафедри соціальних комунікацій Волинського національного університету імені Лесі Українки, Україна
kravchenko.svitlana@vnu.edu.ua

ЛИПАК Галина Ігорівна
кандидат наук із соціальних комунікацій
асистент кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя, Україна
halyna.lypak@gmail.com

ЛЯШКО Світлана Миколаївна
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна
lyashko.svetlana@gmail.com

МАРЕШ Тереза
доктор ґабілітований гуманітарних наук (історія)
професор Університету Казимира Великого в Бидгощі (історичний факультет,
кафедра дидактики історії та регіональних досліджень), Польща
teresamaresz@ukw.edu.pl, tmaresz@wp.pl

МАРЧЕНКО Наталія Петрівна
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна
np_marchenko@ukr.net 

МИНА Жанна Василівна
кандидат історичних наук, доцент
доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», Україна
Zhanna.v.myna@lpnu.ua

НОВАК Магдалена
доктор ґабілітований гуманітарних наук (історія),
професор Гданьского університету (історичний факультет, інститут історії,
кафедра новітньої історії Польщі), Польща
magdalena.nowak@ug.edu.pl

ОГАР Емілія Ігорівна
доктор наук із соціальних комунікацій, професор
завідувач кафедри журналістики, зв’язків з громадськістю та реклами Української академії друкарства, Україна
eohar@outlook.com

ПОЛОВИНЧАК Юлія Миколаївна
доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник
керівник Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна
nub@nbuv.gov.ua

ПОСОХОВ Сергій Іванович
доктор історичних наук, професор
завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна
sposokhov@karazin.ua

РИЖКО Олена Миколаївна
доктор наук із соціальних комунікацій, доцент
професор кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна
olenaryzhko@gmail.com

СНІЦАРЧУК Лідія Віталіївна
доктор наук із соціальних комунікацій, професор
заступник генерального директора Львівської національної наукової бібліотеки України
імені В. Стефаника, директор Науково-дослідного інституту пресознавства, Україна
Snitsarhuk.L.V@nas.gov.ua

ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
директор Інституту архівознавства Національної бібліотеки України, Україна
імені В. І. Вернадського
arhivnanu@ukr.net