ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ПОПИК Володимир Іванович
член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор
директор Інституту біографічних досліджень НБУВ
popyk@nbuv.gov.ua


ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

БУРЯК Лариса Іванівна
доктор історичних наук, професор
провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ
biografia@i.ua 


ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

КОТЛЯРОВА Тетяна Володимирівна
молодший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ
kotliarova@nbuv.gov.ua


ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

ГРАНЧАК Тетяна Юріївна
доктор наук із соціальних  комунікацій, старший науковий співробітник
старший науковий співробітник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення НБУВ

ДАНИЛЕНКО Віктор Михайлович
член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор
завідувач відділу Інституту історії України НАН України

ДОБКО Тетяна Василівна
доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник
завідувач відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ

ДУБРОВІНА Любов Андріївна
член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор
генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

КІВШАР Таїсія Іванівна
доктор історичних наук, професор
член Наукового товариства імені Шевченка в Канаді (Канада)

ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна
доктор наук із соціальних  комунікацій, старший науковий співробітник
директор Інституту інформаційних технологій НБУВ

ЛЮБОВЕЦЬ Надія Іванівна
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
завідувач відділу Інституту біографічних досліджень НБУВ

ЛЯШКО Світлана Миколаївна
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ

МАНОЛАКЕ Костянтин Михайлович
доктор політології
генеральний директор Центральної наукової бібліотеки «Андрій Лупан» Академії наук Молдови (Республіка Молдова)

МАРЧЕНКО Наталя Петрівна
кандидат історичних  наук, старший науковий співробітник
старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ

МІЩУК Сергій Миколайович
доктор історичних наук, професор
провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ

НАРБУТАС Сігітас
доктор гуманітарних наук
директор Бібліотеки Академії наук Литви імені Врублевських (Литовська Республіка)

ОМЕЛЬЧУК Володимир Юхимович
доктор історичних наук, професор
провідний науковий співробітник відділу національної бібліографії НБУВ

ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
академік  НАН України, доктор філософських наук, професор
головний науковий співробітник Інституту архівознавства НБУВ,
радник Президії НАН України

РОМАНЮК Мирослав Миколайович
член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор

ТАХІРОВ Керим
доктор філософських наук
директор Національної бібліотеки Азербайджану (Азербайджанська Республіка)

ЯЦЕНКО Олег Миколайович
кандидат історичних  наук, старший науковий співробітник
завідувач відділу Інституту біографічних досліджень НБУВ