БОРЯК Геннадій Володимирович
доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
заступник директора Інституту історії України НАН України

ДУБРОВІНА Любов Андріївна
доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

ЄКЕЛЬЧИК Сергій Олександрович
доктор філософії
професор кафедр історії та германістики і славістики Університету Вікторії (Канада)

КІВШАР Таїсія Іванівна
доктор історичних наук, професор
член Наукового товариства імені Шевченка у Канаді (Канада)

НАРБУТАС Сігітас
доктор гуманітарних наук
директор Бібліотеки Академії наук Литви імені Врублевських (Литовська Республіка)

ТАХІРОВ Керім Магомед огли
доктор філософії, професор
директор Національної бібліотеки Азербайджану (Азербайджанська Республіка)

 


Редакційна колегія збірника наукових праць «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica»

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ПОПИК Володимир Іванович
член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор
директор Інституту біографічних досліджень НБУВ
popyk@nbuv.gov.ua


ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

БУРЯК Лариса Іванівна
доктор історичних наук, професор
провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ
biografia@i.ua 

ЛЮБОВЕЦЬ Надія Іванівна
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
завідувач відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
lyubovets@nbuv.gov.ua 

МАРЧЕНКО Наталія Петрівна
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
np_marchenko@ukr.net 


ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

КОТЛЯРОВА Тетяна Володимирівна
молодший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ
kotliarova@nbuv.gov.ua


ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

АЛЕКСАНДРОВА Галина Андріївна
доктор філологічних наук, старший науковий співробітник
провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
galekss@ukr.net

АНТОНЮК Тетяна Дмитрівна
доктор історичних наук, доцент
провідний науковий співробітник відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
vzu@nbuv.gov.ua

БУГАЄВА Олена Валентинівна
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
olena14757@gmail.com

ВАСИЛИК Любов Євгенівна
доктор наук із соціальних комунікацій, доцент
завідувач кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
vasylyk@ukr.net

ВІНЦКОВСЬКИЙ Тарас Степанович
доктор історичних наук, доцент
професор кафедри історії України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
taras.ist@gmail.com

ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна
доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник
завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка
o.voskoboinikova-huzeva@kubg.edu.ua

ГРАНЧАК Тетяна Юріївна
доктор наук із соціальних комунікацій, професор
завідувач відділу з охорони інтелектуальної власності Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського
granchakt@ukr.net

ДАНИЛЕНКО Віктор Михайлович
доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
завідувач відділу історії України другої половини ХХ століття Інституту історії України НАН України
shln_2010@ukr.net

ДОБКО Тетяна Василівна
доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник
завідувач відділу науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського
dobko@bigmir.net

ІВАНИЦЬКА Світлана Григорівна
доктор історичних наук, професор
завідувач кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій
isvetlana@hotmail.com

КІРАЛЬ Сидір Степанович
доктор філологічних наук, професор
завідувач відділу національної бібліографії Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського
kiral@nbuv.gov.ua

КОБЄЛЄВ Олексій Миколайович
доктор наук із соціальних комунікацій, доцент
професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної академії культури
k_a_n_@ukr.net

КОЛМАН Хезер
доктор філософії
професор кафедри історії і класики Університету Альберти (Канада)
heather.coleman@ualberta.ca

КРАВЧЕНКО Світлана Іванівна
доктор наук із соціальних комунікацій, професор
завідувач кафедри соціальних комунікацій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк)
grelya@ukr.net

КУНАНЕЦЬ Наталія Едуардівна
доктор наук із соціальних комунікацій, професор
заступник завідувача кафедри інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
nek.lviv@gmail.com

ЛИМАН Ігор Ігорович
доктор історичних наук, професор
завідувач кафедри історії і філософії Бердянського державного педагогічного університету
Lyman@ukr.net

ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна
доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник
директор Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського
loboozina@nbuv.gov.ua

ЛЯШКО Світлана Миколаївна
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
lyashko.svetlana@gmail.com

МАНОЛАКЕ Костянтин Михайлович
доктор політичних наук, доцент
генеральний директор Центральної наукової бібліотеки «Андрей Лупан» Академії наук Молдови (Республіка Молдова)
constantin.manolache@mail.ru

МАРЕШ Тереза
доктор історичних наук
професор Університету Казимира Великого в Бидгощі (Республіка Польща)
teresamaresz@ukw.edu.pl, tmaresz@wp.pl

МІЩУК Сергій Миколайович
доктор історичних наук, професор
провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ
s-mischuk@ukr.net

ОГАР Емілія Ігорівна
доктор наук із соціальних комунікацій, професор
завідувач кафедри журналістики, зв’язків з громадськістю та реклами Української академії друкарства (м. Львів)
eohar@outlook.com

ПОСОХОВ Сергій Іванович
доктор історичних наук, професор
завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
sposokhov@karazin.ua

РИЖКО Олена Миколаївна
доктор наук із соціальних комунікацій, доцент
професор кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
olenaryzhko@gmail.com

СНІЦАРЧУК Лідія Віталіївна
доктор наук із соціальних комунікацій, професор
заступник генерального директора Львівської національної наукової бібліотеки України
імені В. Стефаника, директор Науково-дослідного інституту пресознавства
Snitsarhuk.L.V@nas.gov.ua

ЯЦЕНКО Олег Миколайович
кандидат історичних  наук, старший науковий співробітник
завідувач відділу формування біобібліографічних інформаційних ресурсів Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
olehjats@bigmir.net