Національна академія наук України

Збірник наукових праць «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» започаткований Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 1996 року.

Наказом МОН України від 24.09.2020 р. № 1188 збірник включено до Реєстру наукових фахових видань України як видання категорії «Б» в галузі історичних наук та соціальних комунікацій зі спеціальностей 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа і 032 – Історія та археологія.

Видання виходить українською, англійською та польською мовами до двох разів на рік. На сьогодні побачило світ 19 випусків збірника, наразі готується до друку 20-й.

Збірник наукових праць присвячений теоретичним та методичним засадам вітчизняної біографістики як спеціальної історичної дисципліни, проблемам, тенденціям і перспективам розвитку вітчизняної та світової біографіки і біобібліографії.

Розглядаються питання історії та теорії української біографіки, термінології біографічних студій, апробовуються сучасні моделі біографічних реконструкцій, досліджуються форми і жанри історико-біографічного дискурсу, друкуються проблемно-тематичні матеріали маловідомих, недостатньо або упереджено висвітлених діячів української історії, науки та культури, наукові розвідки, присвячені біографіям неординарних постатей.

Одним із пріоритетних завдань є вивчення методологічних засад та узагальнення практичного досвіду роботи зі створення електронних біобібліографічних ресурсів, у тому числі забезпечення реалізації проекту Інституту біографічних досліджень НБУВ з формування масштабного електронного науково-інформаційного ресурсу – «Українського національного біографічного архіву».

Проблемно-тематичний діапазон вміщених у виданні досліджень представлений у традиційних розділах: «Теоретичні і методичні проблеми біографічних досліджень», «Біографічні та генеалогічні розвідки», «Історія і культура крізь призму біографіки», «Ресурси біографічної інформації», «З історії біографістики», «Бібліографія, рецензії, інформація».

Серед авторів збірника вчені: Л. Д. Березівська, О. В. Бугаєва, Л. І. Буряк, Ю. В. Вернік, Л. С. Генералюк, І. Б. Гирич, С. Г. Іваницька, Т. І. Ківшар, Н. І. Любовець, С. М. Ляшко, Н. П. Марченко, С. М. Міщук, В. В. Патик, В. Т. Петрикова, В. І. Попик, І. І. Стамбол, В. В. Томазов, Г. М. Юхимець, О. М. Яценко та ін.

Збірник орієнтований на дослідників, яких цікавлять проблеми біографіки та біографістики, викладачів вищих навчальних закладів і студентів, працівників бібліотечних, музейних та архівних установ, краєзнавців.