Збірник «Українська біографістика  =  Biographistica Ukrainica»  дотримується  вимог, встановлених міжнародним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics – COPE) та представлених у документі «Codes of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors» («Норми поведінки та найкраща практика для редакторів»), з яким можна ознайомитися на сайті COPE: Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

Принципи етики редактора й видавця

Інтелектуальний зміст рукописів оцінюється незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних поглядів авторів.

Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, не використовуються для особистих цілей і не передаються третім особам без письмової згоди автора. Інформація з поданих рукописів залишається конфіденційною і не використовується для отримання особистої вигоди.

Редакція не публікує рукопис, якщо є підстави вважати, що він є плагіатом.

Редакція не залишає без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а при виникненні конфліктної ситуації вживає всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.

Керуючись викладеними на сайті СОРЕ принципами і вимогами (https://publicationethics.org/retraction-guidelines), редакція може проводити процедуру ретракції (відкликання) статті. Рішення щодо ретракції приймається, якщо після опублікування статті було виявлено: плагіат у тексті, публікацію висновків в інших місцях без належного посилання на попередні джерела, порушення авторських прав, конфлікт інтересів дослідників тощо.

Принципи етики рецензента

Рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, котрі не мають на те повноважень від редакції.

Рецензент дає об’єктивну й аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора є неприйнятною.

Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, не використовуються рецензентом в особистих цілях.

Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або якщо він не може бути об’єктивним, зокрема у випадку конфлікту інтересів з автором або інституцією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

Принципи етики автора наукової публікації

Автор (автори) статті повинен надавати достовірні результати проведених досліджень. Свідоме подання помилкових або сфальсифікованих даних є неприйнятним.

Автор повинен гарантувати, що результати дослідження, викладені в поданому рукопису, повністю оригінальні. Запозичені дані мають бути подані з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.

Необхідно визнавати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті мають подаватися посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.

Автори не повинні надавати до публікації рукопис, що був раніше запропонований до іншого видання і наразі розглядається, а також статтю, вже опубліковану в іншому виданні.

Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні.

Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію збірника.

Політика збірника щодо вирішення спірних питань

Всі  спірні  питання  вирішуються  згідно з нормами, які прописані  в  «Договорі приєднання (публічна оферта) про надання послуг»: oferta.pdf