Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua
Буряк Л. І. - Інсталяція як біографічний конструкт: Гнат Павлович Житецький (2017)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2017, Вип. 15)Ukrainian Russian English

Буряк Л. І.

Інсталяція як біографічний конструкт: Гнат Павлович Житецький

Рубрика: Людина у просторі Української революції (1917–1921 рр.):теоретичні та методичні проблеми ідентифікації

Анотація: Обґрунтовується запровадження у науковий дискурс біографічної інсталяції як форми і методу реконструкції біографії Г. П. Житецького (1866–1926), у житті якого Українська революція стала переломним моментом. Біографія революційної доби осмислюється як соціопсихологічний феномен, що втілює мережеве переплетіння, рухливість і трансформацію різноманітних світоглядних, психологічних, поведінкових елементів у житті людини, яка опинилася в екстремальних умовах.

Ключові слова: Українська революція 1917–1921 рр., біографічна інсталяція, Г. П. Житецький.Цитованість авторів публікації:
 • Буряк Л. І. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ)

Бібліографічний опис для цитування:
Буряк Л. І. Інсталяція як біографічний конструкт: Гнат Павлович Житецький / Л. І. Буряк // Українська біографістика. - 2017. - Вип. 15. - С. 13-42. https://doi.org/10.15407/ub.15.013


Бібліографія:

 1. Герасименко Н. Листи Г. П. Житецького: з епістолярної спадщини О. М. Лазаревського [Текст] / Н. Герасименко // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики: зб. наук. праць. – Київ : НАН України. Ін-т історії України, 2010. – Вип. 16. – С. 141–166.
 2. Дубровіна Л. А. Житецький Гнат Павлович [Текст] / Л. А. Дубровіна // Українські архівісти (ХІХ–ХХ ст.) : біобібліограф. довідник. – Київ, 2007. – С. 231–233.
 3. Житецкий И. П. Київська громада за 60-х років [Текст] / И. П. Житецкий. – Київ, 1928. – 35 с.
 4. Житецкий И. П. Литературные воспоминания о семидесятых годах [Текст] / И. П. Житецкий // Вестник Европы. – 1908. – № 10. – С. 598–619.
 5. ІР НБУВ. Ф. 1.
 6. ІР НБУВ. Ф. 86.
 7. Колесник Ірина. Біографічний світ Тараса Шевченка [Текст] / Ірина Колесник // Укр. істор. журнал. – 2014. – № 3. – С. 78–99
 8. Колубовский Я. Н. Из литературных воспоминаний [Текст] / Я. Н. Колубовский // Истор. вестник. – 1914. – № 136. – С. 134–149.
 9. Колубовський Я. М. По першорядних книгозбірнях [Текст] / Я. Н. Колубовский // Книжний вістник. – 1919. – № 1. – С. 45–53.
 10. Колубовський Я. М. По першорядних книгозбірнях. Британський музей [Текст] / Я. Н. Колубовский // Книжний вістник. – 1919. – № 2. – C. 87–95.
 11. Попова Т. Н. Жизнеописание ученого-историка на перекрестке историографических традиций. Теория. Методология. Практика. – Одеса, 2017. – 456 с.
 12. Степченко О. П. Житецький Гнат Павлович. Член Тимчасового комітету для заснування ВБУ, завідуючий відділом рукописів Бібліотеки в 1918–1929 рр. [Текст] / О. П. Степченко // Українські вчені — фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (1918–1934). – Київ, 2008. – С. 35–52.