Українська біографістика | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2005, Вип. 3)Ukrainian Russian English

2005
Вип. 3

Українська біографістика
: зб. наук. пр..- Київ. - 2005. - Вип. 3
Зміст:
 1. Від Редакційної колегії. - C. 3-5.
 2. Бугаєва О. В. В. С. Чишко — учений-історик, біографіст,організатор науки. - C. 7-14.
 3. Попик В. І. Проблеми розвитку біографічних досліджень та формування вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів. - C. 15-27.
 4. Ляшко С. М. Структура дефініції у біографістиці . - C. 27-35.
 5. Яценко О. М. Вимоги до бібліографічного оформлення праць Інституту біографічних досліджень: варіанти та відмінності. - C. 36-46.
 6. Константинов В. О. Абрагамсон А. А.. - C. 47-48.
 7. Зінченко Ю. І. Алданов М. О.. - C. 48-50.
 8. Білорус М. А. Бензя П. А.. - C. 50-51.
 9. Долинна Л. Б. Дудченко І. С.. - C. 51-53.
 10. Даниленко В. М. Дурдуківський В. Ф.. - C. 53-54.
 11. Ляшко С. М. Зубрицький Д. І.. - C. 54-56.
 12. Савіцький С. С., Ляшко С. М. Зубрицький М. І.. - C. 56-57.
 13. Мосієнко С. В. Кавецький Р. Є.. - C. 57-59.
 14. Ляшко С. М. Камінський Ф. Т.. - C. 59-60.
 15. Готра О. Б. Кащенко М. Ф.. - C. 60-62.
 16. Береза І. Ю. Лагута М. Д.. - C. 62-63.
 17. Шкурко М. Т. Лазаренко О. М.. - C. 63-64.
 18. Рева Л. Г. Мельник О. П.. - C. 64.
 19. Береза І. Ю. Миронець І. Д.. - C. 64-65.
 20. Ляшко С. М. Міяковський В. В.. - C. 65-67.
 21. Лук'янчук О. С. Осьмак (Осьмаков) К. І.. - C. 67-68.
 22. Мельник Н. І. Потій Іпатій (Адам Львович). - C. 68-71.
 23. Стрельський Г. В. Рудичів І. О.. - C. 71-72.
 24. Бугаєва О. В. Скорульський М. А.. - C. 72-75.
 25. Малій О. В. Тарле Є. В.. - C. 75-79.
 26. Галь Б. О. Шафонський О. Ф.. - C. 79-81.
 27. Долинна Л. Б. Яцковська Н. Л.. - C. 81.
 28. Філіпченко Б. М. Історія роду Філіпченків. - C. 82-106.
 29. Ковальчук В. М. Микола Баллін — фундатор кооперативного руху в Україні. - C. 106-111.
 30. Миронець Н. Р. Барон Ф. Р. Штейнгель — представник волинської гілки російсько-німецької родини Штейнгелів. - C. 112-124.
 31. Костриця М. Ю. Священики — краєзнавці і дослідники Волині. - C. 124-136.
 32. Галькевич Т. А. Нові сторінки до творчої біографії В. О. Котарбінського. - C. 136-141.
 33. Ляхоцький В. П. З роду української шляхти (сторінки з життєпису Миколи Василька). - C. 141-170.
 34. Лобода Т. М. Перерваний політ, або спроба реконструкції життєвого та творчого шляху Трохима Зіньківського. - C. 170-175.
 35. Стрельський Г. В. Творче життя і трагічна смерть М. А. Славінського. - C. 175-180.
 36. Чабан М. П. Книгар Дмитро Лисиченко. - C. 180-185.
 37. Білорус М. А. С. І. Березняк та його діяльність у 1917-1918 рр. - C. 185-193.
 38. Тріпутіна Н. П., Рябченко О. К., Білостоцький М. О. Історія щасливої людини (Б. П. Остащенко-Кудрявцев). - C. 193-202.
 39. Дручек О. В., Савенок Л. А. Українознавець з Поділля (К. О. Копержинський). - C. 202-207.
 40. Марусик Т. В. Актор і громадський діяч Хризант Кудринський: штрихи до портрета. - C. 208-215.
 41. Івченко І. С. З історії дендрологічних династій. - C. 215-222.
 42. Рева Л. Г. Українське коріння творчості Сергія Бондарчука. - C. 222-232.
 43. Ляшко С. М. Легенда футболу — Віктор Колотов. - C. 232-238.
 44. Ходоровський М. Д. Українці в масонському русі Російcької імперії XVIII ст. - C. 239-248.
 45. Черкасова К. Т. О. Паліцин і художня культура Слобожанщини кінця XVIII-початку XIX ст. - C. 248-260.
 46. Папанова В. А. Академік П. І. Кеппен — дослідник стародавньої Ольвії. - C. 260-267.
 47. Михальський І. С. М. Залізняк — публіцист: джерело знавчі аспекти історії українських політичних партій початку XX ст. - C. 267-276.
 48. Бугаєва О. В. Маловідомі сторінки діяльності Музичного товариства імені М. Леонтовича. - C. 276-286.
 49. Устиновський Д. В. Літературна біобібліографія як джерело збереження і передачі персоно логічної інформації. - C. 287-301.
 50. Дяченко Н. В. В. Завітневич в документах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 301-308.
 51. Скорульська Н. Уривки спогадів про найдорожче (публікація Р. Андрієнко). - C. 308-317.
 52. Бугаєва О. В. "Український музичний архів" як біографічне джерело. - C. 318-322.
 53. Водотика С. Г. Персоналінійний вимір української історіографії 1920-х років: підсумки та перспективи дослідження. - C. 323-335.
 54. Яценко О. М. Данило Гусар Струк — вчений-енциклопедист української діаспори (матеріали до біобібліографії). - C. 336-347.
 55. Мельник Н. І. Круглий стіл "Завдання розвитку вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів". - C. 347-351.
 56. Попик В. І., Мельник Н. І. Круглий стіл "Українська біографістика". - C. 352-358.
 57. Наші автори. - C. 359-362.
 58. Умовні скорочення. - C. 363-366.