Українська біографістика | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2010, Вип. 6)Ukrainian Russian English

2010
Вип. 6

Українська біографістика
: зб. наук. пр..- Київ. - 2010. - Вип. 6
Зміст:
 1. Від Редакційної колегії. - C. 3-6.
 2. Попик В. І. Російські книжкові та електронні енциклопедії, біографічні словники та довідники як джерело формування українських біографічних науково-інформаційних ресурсів. - C. 7-39.
 3. Менжулін В. І. Біографія філософа після "смерті автора": випадок Фуко. - C. 40-53.
 4. Любовець Н. І. Олександр Олександрович Котляревський: матеріали до біобібліографії. - C. 55-80.
 5. Марченко Н. П. Микола Павлович Дашкевич: визнаний і незнаний діяч української науки. - C. 81-102.
 6. Ківшар Т. І. Становлення Степана Сірополка як бібліотекознавця. - C. 103-124.
 7. Кузьменко Л. І. Віктор Доманицький — український учений, педагог, громадський діяч. - C. 125-135.
 8. Ляшко С. М. Керівничий Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України М. М. Могилянський: досвід просопографічного дослідження. - C. 136-179.
 9. Шалак О. І. Сергій Венгрженовський — маловідомий фольклорист із Поділля. - C. 180-192.
 10. Горбатюк М. В. Іван Франко та Леся Українка у літературі, громадських справах і у буденному житті. - C. 193-216.
 11. Ківшар Т. І., Новальська. Т. В. Історія українсько-російських бібліологічних зв‘язків у джерелах особового походження (20-ті рр. ХХ ст.). - C. 217-229.
 12. Путова Г. В. Документальні матеріали щодо перебування на території України Владислава Міцкевича. - C. 230-242.
 13. Ємець Т. М. Постать Володимира Вернадського в роботах українських дослідників. - C. 243-251.
 14. Заліток Л. М. Біобібліографія В. О. Сухомлинського — джерельна база вітчизняної біографістики. - C. 252-261.
 15. Лобко Н. В. Сучасні біографічні та генеалогічні дослідження: шляхи зближення та трансформації. - C. 262-273.
 16. Кірієнко О. В. Листування Ярослава Стешенка з Борисом Чистяковим як джерело до життєпису українського бібліографа (Дослідження матеріалів рукописного відділу Російської національної бібліотеки у Санкт-Петербурзі). - C. 274-288.
 17. Вернік Ю. В. Оцінка значущості персоналії при включенні до біографічних словників у контексті новітніх інформаційних технологій. - C. 289-300.
 18. Марченко Н. П. "...Один із тих талантів, котрі можуть бути окрасою не тільки української, а й західноєвропейської літератури…". - C. 301-305.
 19. Секція "Книжкові та електронні біографічні видання: спільне і відмінне, традиції і новаторство" міжнародної наукової конференції "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів". - C. 306-310.
 20. П'яті Чишківські читання з історичної біографістики. - C. 311-316.
 21. "Українська біографістика у сучасному науково-дослідному та інформаційному вимірі" Секція міжнародної наукової конференції "Бібліотечно-інформаційний комплекс у контексті розвитку суспільства знань". - C. 317-321.
 22. Наші автори. - C. 323-324.