Українська біографістика | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2010, Вип. 7)Ukrainian Russian English

2010
Вип. 7

Українська біографістика
: зб. наук. пр..- Київ. - 2010. - Вип. 7
Зміст:
 1. Від Редакційної колегії. - C. 3-6.
 2. Талант мислити, жити та працювати: до 60-річчя від дня народження В. С. Чишка. - C. 8-12.
 3. Попик В. І. Досвід формування вітчизняних електронних ресурсів біографічної інформації. - C. 13-45.
 4. Ляшко С. М. Періодизація розвитку української біографічної довідкової справи. - C. 46-65.
 5. Любовець Н. І. Вивчення мемуарів як історичного та біографічного джерела: до історіографії проблеми. - C. 66-104.
 6. Марченко Н. П. Біографічна інформація у виданнях для дітей у контексті сучасних завдань біографістики. - C. 105-144.
 7. Михайлова Р. Д., Михайлов Д. О. Гертруда-Олислава: постать в давньоруській політиці та культурі. - C. 145-158.
 8. Короленко Б. А. Останній кримський хан Шагін-Гірей і Україна: маловідомі джерела до біографії. - C. 159-167.
 9. Прокопчук В. С. Никандр Васильович Молчановський — історик, краєзнавець. - C. 168-179.
 10. Іващук Л. А. Петро Іванович Рулін — перший директор Музею театрального, музичного та кіномистецтва України. - C. 180-191.
 11. Ківшар Т. І. Бібліотекознавча діяльність С. Сірополка у 1908–1917 роках. - C. 192-249.
 12. Полтавець С. В. Політична концепція А. Киселя як ствердження ягеллонського легітимізму на українських землях в середині XVII століття. - C. 250-262.
 13. Старовойтенко І. В. Родина Чикаленків у громадсько-культурному житті України. - C. 263-278.
 14. Іваницька С. Г. "Колективний портрет" керівництва Української демократично-радикальної партії (1905–1908 рр.). - C. 279-294.
 15. Гончаренко М. Е. В. М. Щербаківський як дослідник історії архітектури: особливості наукового методу. - C. 295-305.
 16. Галькевич Т. А., Цинковська І. І., Юхимець Г. М. Фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерельна база вітчизняної іконографії. - C. 306-333.
 17. Рева Л. Г. Бібліографічні та довідкові джерела української літературної біографіки кінця ХХ – початку ХХІ століття . - C. 334-345.
 18. Черновол І. В. Книжкове зібрання Федора Вовка у фонді бібліотеки Інституту археології: історія походження. - C. 346-357.
 19. Гончаренко М. І. Біографічні словники художників України: досягнення та можливості. - C. 358-366.
 20. Рабчун О. С. Дослідження і введення до наукового обігу книжкових зібрань (на прикладі родового книжкового зібрання Урбановських і Стажинських із фондів НБУВ). - C. 367-377.
 21. Марченко Н. П. Інтердисциплінарність як спрага цілісності в осягненні особистості (Генералюк Леся. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва / Л. Генералюк. – К. : Наук. думка, 2088. – 544 с.). - C. 378-386.
 22. Доркену А. М. Нове українське біобібліографічне видання про А. С. Макаренка. - C. 387-391.
 23. "Історія та генеалогія славетних родин України" : Шості біографічні читання, присвячені пам'яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка. - C. 392-399.
 24. Наші автори. - C. 400-401.