Українська біографістика | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2013, Вип. 10)Ukrainian Russian English

2013
Вип. 10

Українська біографістика
: зб. наук. пр..- Київ. - 2013. - Вип. 10
Зміст:
 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Від Редакційної колегії. - C. 3-7.
 4. Попик В. І. Колективний портрет нації в Інтернеті. - C. 8-24.
 5. Ляшко С. М. "Наукова біографія" у контексті теорії та методики біографічних досліджень: наскільки варто керуватися змістом поняття "наукова біографія" та тотожними із ним у практиці біографістики. - C. 25-47.
 6. Вернік Ю. В. Біографічна інформація як об’єкт соціальних комунікацій сучасного суспільства. - C. 48-60.
 7. Чухліб Т. В. Колективна біографія" генералітету Російської імперії українського походження. - C. 61-77 .
 8. Задерейчук А. А. Створення "колективної біографії" депутатів-мусульман як метод для дослідження діяльності кримських татар в органах земського самоврядування Таврійської губернії. - C. 78-87.
 9. Ємчук О. І. Родина Маслових: колективна біографія вчених. - C. 88-104.
 10. Студінський В. А. Юрій (Георгій) Мрочковський: портрет на тлі епохи. - C. 105-116.
 11. Литвинко А. С. Соціальний портрет академіка М. М. Боголюбова та його вплив на формування наукової фізичної спільноти в Україні. - C. 117-129.
 12. Миронець Н. І. Доля поета Сергія Кушніренка як штрих до "колективної біографії" української інтелігенції 1920-1930-х років (загублені таланти). - C. 130-144.
 13. Якимюк О. Л. Біографія Є. С. Бурксера в контексті політичного життя України : 1920-ті – 1930-ті роки. - C. 145-154.
 14. Яковлєв Ю. О. Маловідомі сторінки біографії Миколи Ковалевського (1841–1897 рр.). - C. 155-177.
 15. Тригуб О. О. Сторінки сімейної історії українського нобілітету : родина Федора Григоровича Туманського. - C. 178-197.
 16. Домбровська Л. В. Олександр Якович Кониський (1836–1900) – видатний український просвітник, культурно-громадський діяч, письменник, педагог. - C. 198-211.
 17. Матросов Я. М. Біографія Івана Опанасовича Рудичіва — політика, публіциста, творця Української бібліотеки-музею імені С. Петлюри в Парижі. - C. 212-240.
 18. Ківшар Т. І. Внесок української еміграції у розвиток бібліотекознавства, книгознавства й бібліографії: діяльність Петра Зленка. - C. 241-281.
 19. Іваницька С. Г., Єрмашов Т. В. Постать Сергія Єфремова-публіциста в українській пострадянській гуманітаристиці. - C. 282-308.
 20. Колтачихіна О. Ю. сучасний стан і перспективи дослідження постаті Г. А. Гамова ( до 110-річчя з дня народження). - C. 309-325.
 21. Бойко Ю. О. Діяльність Євгена Чикаленка в еміграції (1919 – 1929 рр.. - C. 326-339.
 22. Халак Н. В. Наукове товариство ім. Шевченка в особах його видатних діячів: організаційна праця Степана Томашівського (1896-1918). - C. 340-357.
 23. Валявко І. В. Українська Вільна Академія наук в світлі постатей своїх діячів: Михайло Ветухів – перший президент УВАН у США. - C. 358-369.
 24. Медовкіна Л. Ю. Вплив вихованців Казанської духовної академії на розвиток української науки 1920–1930-х рр.. - C. 370-380 .
 25. Марченко Н. П., Марченко Я. Ю. Августин Гіппонський як тип "Людини Віри": неогуманістичне бачення у межах довідкової біографіки. - C. 381-401.
 26. Яценко О. М. Уніфікація внесення інформації про особу типу ім’я/прізвище до комп’ютерної бази даних "Персоналії". - C. 402-416.
 27. Любовець Н. І. Мемуари як складова електронних ресурсів бібліотек: світовий досвід та перспективи створення вітчизняного електронного ресурсу "Українська мемуаристика". - C. 417-430.
 28. Котлярова Т. В. Рід Марковичів (Маркевичів) у базі даних "Персоналії" Інституту біографічних досліджень НБУВ. - C. 431-442.
 29. Муріна С. В. Огляд зарубіжних сайтів: структура та представлення українців. - C. 443-451 .
 30. Кароєва (Соломонова) Т. Р. Бібліотечний фонд Немирівської чоловічої гімназії до колективного портрету її викладачів межі 1850-60-х років. - C. 452-464.
 31. Заєць О. В. Бібліотека архімандрита Антонія (Петрушевського) в складі фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. - C. 465-478.
 32. Цимбала О. С. Біографічні дослідження у науковій спадщині Миколи Голубця. - C. 479-493.
 33. Москалець О. Збірка мемуарних нарисів про український театр (рецензія на збірник нарисів про акторів українського драматичного театру Вергелиса О. "Билет на вчерашний спектакль: Этюды в ностальгических тонах: (серія "Зрительный зал" ( К., 2012). - C. 494-496.
 34. Москалець О. Вшанування діяльності Миколи Леонтовича (рецензія на монографію Олени Бугаєвої "Архівна спадщина музичного товариства ім. М.Д. Леонтовича" (К.,НБУВ, 2012)). - C. 497-498.
 35. Секція "Біографіка й біографічне читання за доби інформаційної революції: місце і роль бібліотек" (Київ, 11 жовтня 2013 р.). - C. 499-504.
 36. Дев'яті Біографічні читання ""Колективна біографія" як форма інтелектуального портрета українського суспільства" (Київ, 4 червня 2013 р.). - C. 505-515.