Українська біографістика | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Українська біографістика = Biographistica Ukrainica | ub.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2016, Вип. 14)Ukrainian Russian English

2016
Вип. 14

Українська біографістика
: зб. наук. пр..- Київ. - 2016. - Вип. 14
Зміст:
 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Від Редакційної колегії. - C. 3-7.
 4. Попик В. І. Знакові імена української історії та культури. - C. 8-28.
 5. Бездрабко В. В. Сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної біографістики. - C. 29-49.
 6. Воропаєва Т. С. Роль особистості в українській історію крізь призму біографістики. - C. 50-70.
 7. Ківшар Т. І. Українсько-канадські взаємини в галузі культури: мистецько-літературна та громадська діяльність Ліди Палій. - C. 71-105.
 8. Томозова Н. М. Актриса Польського театру Ганна Мудра: біографічна розвідка. - C. 106-115.
 9. Майборода П. А. Г. Готалов-Готліб на вершині адміністративної кар’єри : життя та діяльність одеського вченого в 1944–1952 р.. - C. 116-141.
 10. Коник О. О. Підпільна бібліотека у спогадах херсонських борців із царизмом (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). - C. 142-156.
 11. Левченко В. В. Інтелектуальна біографія – ключова модель дослідження історії генерацій вчених-істориків Одеси. - C. 157-176.
 12. Музичко О. Є. Південна Україна у долі грецьких істориків у другій половині ХІХ – на початку ХХ cт.. - C. 177-189.
 13. Мироненко Д. О. Діяльність перших дійсних членів Академії архітектури УРСР в контексті розвитку архітектури першої половини ХХ ст.. - C. 190-206.
 14. Нагайко К. М. Персональний склад Київської Української Громади 60-90-их ХІХ ст.. - C. 207-232.
 15. Яценко О. М. Вітчизняна наукова періодика як джерело формування "Українського біографічного архіву". - C. 233-249.
 16. Вернік Ю. В. Інтернет як джерело біографічної інформації про сучасників. - C. 250-262.
 17. Міщук С. М., Міщук Г. А. Інформаційні ресурси регіональної біографіки обласних універсальних наукових бібліотек України. - C. 263-276.
 18. Демуз І. О. Епістолярна спадщина П. Я. Стебницького як джерело з історії громадського життя України кінця ХІХ – початку ХХ ст.. - C. 277-293.
 19. Стамбол І. І. Біографічні нариси у друкованому доробку І. Л. Липи. - C. 294-309.
 20. Вакульчук О. А. Анотований бібліографічний покажчик "Симон Петлюрана на сторінках українських газет 1917–1920 років: матеріали до біобібліографії" у системі бібліографічних ресурсів НБУВ. - C. 310-324.
 21. Філіпплова Н. П. Значення персональних бібліографічних покажчиків у висвітленні досягнень діячів медичної галузі. - C. 325-344.
 22. Секція 5. Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України. Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору" (Київ, 4–6 жовтня 2016 р.). - C. 345-354.
 23. Демченко Т. П., Іваницька С. Г. Постать Михайла Коцюбинського крізь призму його бібліотеки (рец.: Меморіальна бібліотека М. Коцюбинського. Короткий опис / (Чернігівський літ.-мемор. музей-заповідник М. М. Коцюбинського ; упоряд. Н. М. Коцюбинська та ін.). – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 335 с.). - C. 355-358.
 24. Буряк Л. І. "Джерела української біографістики" — серійне видання Інституту біографічних досліджень НБУВ. - C. 359-363.
 25. Яценко О. М. Вагомий внесок до української біобібліографії. Про серію біобібліографічних нарисів "Дитячі письменники України" Національної бібліотеки України для дітей. - C. 364-369.
 26. Наші автори. - C. 370-371.